ÇOCUKLAR İÇİN

Somuncu Baba

“Peygamber (s.a.v)'in yanına bir adam gelmişti. Yanında da bir çocuk vardı. Adam çocuğu öpmeye başlayınca Peygamber¸ “Ona acıyor musun?” dedi. Adam “Evet” deyince Rasülullah şöyle buyurdu: “Çocuğa olan şefkatinle sen de Allah'ın merhametine lâyıksın. Çünkü Allah¸ merhametlilerin en merhametlisidir.”

Çocuklar İçin sayfamızda yayınlanmasını arzu ettiğiniz; bilmece¸ bulmaca¸ fıkra ve şiirlerinizi bekliyoruz çocuklar…

Adres : Zaviye Mah. Hulusi Efendi Cad. No : 71 Darende 44700 Malatya
E-Posta : bilgi@somuncubaba.net

Bir Hadisi Şerif

“Peygamber (s.a.v)'in yanına bir adam gelmişti. Yanında da bir çocuk vardı. Adam çocuğu öpmeye başlayınca Peygamber¸ “Ona acıyor musun?” dedi. Adam “Evet” deyince Rasülullah şöyle buyurdu: “Çocuğa olan şefkatinle sen de Allah'ın merhametine lâyıksın. Çünkü Allah¸ merhametlilerin en merhametlisidir.”

Sevgi’nin Önemi

Sevgi; sözcüklere¸ cümlelere ve hatta kitaplara sığdırılamayacak kadar geniş ve kutsal bur kavramdır. Sevgiyi dil ile ifade etmek¸ onu basit manalara sığdırmaya çalışmak veya insanoğlunun gündelik yaşadığı adına da “sevgi” dediği heveslerle karşılaştırmak yanlış olur.
Hoşgörü ise; insanların birlikte yaşama ilkesinden doğan¸ sevgi ile bütünleşen saygı ve muhabbetin ifadesidir. Hoşgörü¸ toplumların vazgeçilmez unsurlarından biridir.
Sevgi ve hoşgörü¸ insanların kalplerinde besledikleri en güzel cevherlerdir. Sevgi¸ kalptedir. Somut değildir. Onu ne para ile satın alabiliriz¸ ne de bir eşya ile değişebiliriz. Sevgi ve hoşgörüyü terazinin bir kefesine¸ külçelerce altını da diğer kefesine koysak¸ emin olun sevgi ağır gelir. Burada kastettiğimiz sevgi gerçek sevgi¸ hoşgörü gerçek hoşgörü oluğunda durum böyledir. Gerçek sevgi dediğimiz kavram öylesine kutsaldır ki¸ ta derinlerde hissedilir ateşi¸ yakar durur bedeni¸ sana seni unutturur. Gerçek hoşgörü ise¸ bu sevgiyi yürekten hissedip¸ bu muhabbeti davranışlara aksettirmektir.
Nihal ÖNDER

Görgü Kuralları

İnsanlar¸ toplum içinde bir arada yaşamak zorunda olduğuna göre¸ davranışlarında da göz önünde bulundurmaları gereken kurallar vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralanabilir;
• Hoşgörülü ve iyimser olmak;
• Olgun bir kişiliğe sahip olmak için çaba göstermek;
• Eleştiriyi yerinde ve zamanında yapmak;
• Giyime önem vermek¸ Giysinin mevki yer ve zamana uygun olmasına özen göstermek;
• Başkalarını rahatsız edici davranışlardan sakınmak;
• Verilen sözü tutmak;
• Ziyaretin kısa ve zamanlı olmasına özen göstermek;
• Oturuş ve kalkışlarda hareketlere özen göstermek;
• Gerektiğinde özür dilemesini bilmek;
• Özel konuşma yapanların yanına gitmemek;
• Uygun olmayan el ve sözlü şakalardan kaçınmak.
Fevzi ŞAHİNGÖZ – Ankara

Hoşgörü
Nefislerin köreldiği¸ sinelerin kine yenik düştüğü; nefretin¸ intikamın veya intikam ateşinin bir canavar gibi üzerimize akın ettiği bu devirde sevgiye ve hoşgörüye muhtaç olduğumuz apaçıktır. Bir dilim ekmekten¸ bir yudum sudan hatta ciğerlerimize dolan havadan bile daha çok ihtiyacımız var şimdi sevgi ve merhamete¸ hoşgörüye. Her gün¸ her saniye insanlar tabir-i caizse birbirini yemekte…
Dört bir yanda feryatların koptuğu¸ ayak basılan her yerde cesetlerin olduğu¸ yaşama tutunabilmek için tırnaklarını kanatan¸ hayata pamuk ipliğiyle bağlı insanların yaşadığı bir devirde yaşıyoruz biz. İşte¸ sevgi ve hoşgörüye bu kadar aç bizim yüreklerimiz. Bahsettiğimiz acı olayların hangi şehir¸ hangi ülkede yaşandığı veya yaşanıyor olduğu önemli değil. Bizim için önemli olan sevgi ve hoşgörünün¸ “Bir insan”ın yüreğinde dahi olsa sönmesi veya söndürülmesidir. Unutulmamalıdır ki her insan bir sevgi¸ bir hoşgörü tanesidir.
Gönüllerimiz kurumuş çöller gibi diyoruz. Ayaklar bile basmıyor kimi zaman. Ama her insanın yüreğinde mutlaka bir sevgi ve hoşgörü tohumu var. O tohumlar¸ bir yudum su bekliyor bizden¸ bir yudum sevgi¸ bir yudum hoşgörü. İnanıyorum ki¸ bir damla sevgi ve hoşgörü çöldeki tohumu Allah'ın izni ile gülistanedecektir.

Telefon ile Konuşma…
Telefon konuşması belli bir kültürü ve beceriyi gerektirir. Toplumda dikkat edilmesi gerekli kurallardan birisi de telefon konuşmalarıdır. Telefonla konuşurken uyulması gerekli kurallar şu şekilde sıralanabilir:
• Telefon edenin¸ karşıdakine kendisini tanıtması;
• Sekreter aracılığı ile yapılan telefon görüşmelerinde astın telefonunun üst makamda olana bağlanması;
• Ölçülü ve nazik bir dil kullanılarak isteğin uygun bir ses tonu ile anlatılması;
• Telefon konuşmalarında ahizenin alınması ve yerine yavaşça konulması;
• Sabah saat 10.oo dan önce akşam saat 22.oo dan sonra telefon etmemeye özen gösterilmesi;
• Telefonda gizli konuların konuşulmaması;
• Cep telefonlarının uygun olmayan yer ve zamanlarda kapalı tutulması;

Güzel
Bir sır iklimidir beni yaşatan;
Baharı da güzel¸ kışı da güzel.
Sevginle¸ sesimle dillenir vatan;
Toprağı da güzel¸ taşı da güzel.

Taş oluklarda su duru mu duru:
Sağanak sağanak sevda yağmuru.
Kara gözün¸ala gözün mahmuru:
Kirpiği de güzel¸ kaşı da güzel.

Kıymeti bilinsin şuh seherlerin;
Mekân tutsun kalpte aşk hünerlerin¸
O¸ gönül doyuran öz cevherlerin¸
Elbet özü kadar dışı da güzel.
M. Halistin KUKUL

Konuşma Kültürü

Konuşma bir kültür¸ zeka¸ bilgi ve görgü işidir. Her şeyde olduğu gibi konuşmanın da belli kuralları vardır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.
• Muhatabın düzeyine göre uygun hitaplar seçilmesi¸ sert ifadelerden kaçınılması;
• Argo sözcüklerin kullanılmaması;
• Yeni tanışılan kişilere karşı mesafeli davranılması;
• Yüksek sesle ve hızlı konuşma yolunun tercih edilmemesi;
• Muhatabın kültür seviyesine uygun bir dil kullanılması;
• Davranışların söylenenleri doğrular nitelikte olması;
• İncelenip kesin bilgi edinilmemiş konularda¸ kessin söz söylemeden kaçınılması;
• Kişinin kendisinden çok söz etmemesi¸ muhatabı mihnet altında kalacak duruma düşürmekten sakınması;
• Muhataba da konuşma hakkı tanınması ve bunun davranışlarla da gösterilmesi;
• Samimi¸ güvenilir¸ sakin ve doğal davranışlar içinde kalınması;
• Çeşitli konuşmalardan öğrenilen sırların saklanması; her yerde ileri geri söz sarf edilmemesi;
• Topluma karşı yapılan hitapların etkili olması için önceden gerekli hazırlıkların yapılması;
• Toplumca yanlış anlaşılabilecek konuşmalardan kaçınılması;
• Topluma hitap edecek kişinin¸ gerekli ön hazırlık yaparak kürsüye çıkması;
• Konuşmacının; konusunu dinleyenleri etkileyecek şekilde anlatması¸ gerektiğinde kısa sorular sorarak dinleyenlerin dikkatlerini toplaması ve konuşmaları beklenen sonuca götürecek şekilde bitirmesi;
• Konuşmacının¸ tutarsız¸ kuşkulu¸ çekingen¸ kararsız davranışlarla dinleyicileri sıkmaktan kaçınması gerekir.

Sağlıklı Çocuk¸ Sağlıklı Toplum

Gelecek kuşakların daha sağlıklı olması için¸ anne¸ bebek ve çocuklara yönelik sağlık hizmetlerinin en üst düzeyde sunulması gerekiyor.
Ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri ne olursa olsun¸ hayata yeni başlayan ve kendi kendine yeterli duruma gelmek için uzun bir zaman korunup bakılması gereken bebekler¸ desteğe muhtaç çocuklar ve onları dünyaya getiren anneler¸ her toplumda diğer bireylerden daha fazla özen ve desteğe ihtiyaç duyuyorlar.
Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan 'Anne ve Çocuk Sağlığı Raporu'¸ anne ve bebek ölümlerini önleme konusunda¸ ilgili tüm kesimlere önemli görevler düştüğüne dikkat çekiyor.
“Bakanlık olarak bebek ve çocuklara uygulanan aşılama takvimine göre; aileler bebekleri doğar doğmaz hepatit B¸ iki ay dolunca BCG verem¸ difteri- boğmaca-tetanos karma aşısı¸ ağızdan çocuk felci aşısı¸ hepatit B¸ üç ve dört ay dolunca¸ difteri-boğmaca-tetanos karma ile ağızdan çocuk felci aşısı¸ dokuz ay dolunca kızamık ve hepatit B¸ 16-18 ay dolunca yine difteri-boğmaca-tetanos karma aşısı ile ağızdan çocuk felci pekiştirme dozunu ücretsiz yaptırabilmektedir. Okul dönemi çocuklar için ilköğretim birinci sınıfta 'erişkin tipi difteri dozu' içeren tetanos-difteri aşısı¸ ağızdan çocuk felci¸ kızamık ve verem aşıları yaptırılması gerekmektedir.
Büşra Özbey – Kayseri

Sayfayı Paylaş