ABBAS BİN ABDULMUTTALİB (BİN HAŞİM BİN ABDUMENAF)

Somuncu Baba

Adı : Abbas
Künyesi : Ebu'l-Fazl
Doğum yılı : 569.
Doğum yeri : Mekke

Adı : Abbas
Künyesi : Ebu'l-Fazl
Doğum yılı : 569.
Doğum yeri : Mekke
Baba adı : Abdulmuttalib
Anne adı : Nuteyle bint Cenab. (Kaybolan küçük oğlu Abbas'ı bulması halinde nezrettiği üzere Kabe'yi ilk defa ipekle örten hanım)
Eş(ler)i : Lübabe bint el-Haris (Hz. Meymune'nin kızkardeşi) ¸ Huceyle bint Cundeb¸ Ummu Veled.
Akrabaları : Hz. Peygamber'in amcası¸
Oğulları : Fazl¸ Abdullah¸ Ubeydullah¸ Kusem¸ Abdurrahman¸ Ma'bed¸ Avn¸ (Lübabe'den) Hariş (Huceyle'den)¸ Kesir ve Temam (Ummu Veled'den)
Kızları : Umeyme¸ Ummu Gulsum¸ ismi tespit edilemeyen bir kızı daha var.
Kabilesi : Kureyş¸ Haşimi.
İslam'a girişi : Hz. Peygamber'in hicretinden önce gizli müslüman olduğu¸ Hz. Peygamber'e müşriklerin haberlerini yazdığı söylendiği gibi¸ Mekke fethi öncesi veya Bedr Savaşı'nda müslüman olduğu da söylenir.
Sohbet süresi : İslam'a girişindeki ihtilaf sebebiyle 3 veya 8-10 yıldan fazla
Rivayeti : 35 hadis
Yaşadığı yer : Mekke¸ Medine.
Mesleği : Ticaret
Hicreti : Mekke fethi öncesi¸ en son hicret eden kişiydi.
Savaşları : Bedr Savaşı'na müşriklerle kerhen katılmış ve Hz. Peygamber onun öldürülmemesini tenbihlemiş¸ sonra esir düşmüştür. Müslüman olarak da Mekke fethine ve Huneyn'e katılmıştır.
Görevleri : Cahiliyyede Kureyş'in reisi¸ Kabe onarımı¸ hacıları sulama-doyurma¸ II. Akabe bey'atında bulunmuş ve Ensar'dan Hz. Peygamber'i himaye edeceklerine dair teminat almıştı. Mekke'den Hz. Peygamber'e haberler iletti. Huneyn'de bey'atlarını hatırlatarak dağılan Müslümanları toparladı. Hz. Peygamber'in cenazesini kaldıranlardan biri de oydu.
Fiziki yapı : Uzun¸ beyaz¸ yakışıklı¸ gür sesli¸ saçları çift örgülü. Yaşlandığında gözlerini kaybetti.
Mizacı : Çok cömert¸ akraba ilişkileri çok sağlam biri.
Ayrıcalığı : Hz. Peygamber ve sahabe saygı gösterirdi. Akıllıydı¸ sağlam görüşlüydü ve kendisiyle sahabe istişare ederdi. Hz. Ömer¸ onun hürmetine istiska (yağmur duası) yapmış ve yağmur yağmıştır. Abbasi Devletini¸ oğlu Abdullah'ın soyundan gelenler kurmuştur.
Ömrü : 88.
Ölüm yılı : H. 32.
Ölüm yeri : Medine.
Ölüm sebebi : Yaşlılık.
Kabri : Baki'.
Hakkında : Hz. Peygamber: “İşte bu Abbaş peygamberinizin amcasıdır¸ Kureyş'in en cömerti ve akraba ilişkilerini en fazla gözetenidir” buyurmuştur. Hz. Aişe¸ Hz. Peygamber'in Abbas'a gösterdiği saygıyı başka bir kimseye gösterdiğini görmediğini söylemiştir. Hz. Peygamber “İnsanın amcası¸ babası gibidir” diyerek ona saygı gösterirdi.
Hadisleri : “Rab olarak Allah'dan¸ din olarak İslam'dan ve Rasul olarak da Hz. Muhammed'den razı olan imanın tadını almıştır.” Birgün kendisine bir dua öğretmesini isteyince Hz. Peygamber: “Allah'tan dünyada ve ahirette afiyet iste!” buyurmuştur. Musned. I. 208-209.
Sözleri : Sen mi büyüksün¸ Hz. Peygamber mi? Sorusuna: “O daha büyük¸ ama ben O'ndan önce doğdum” demiştir. (Hz. Peygamber'den 2-3 yaş büyüktü.)
Kaynaklar: Tabakat¸ II. 277-280; Üsd¸ III. 164-7; Nübela¸ II. 78-103; İsabe¸ II. 271; DİA¸ I. 16-7.

Sayfayı Paylaş