STRESE KARŞI SÜT VE YOĞURT

Somuncu Baba

Günlük hayatta hangimiz
stresten yakynmyyoruz ki? Tüm
sa?lyk sorunlarynyn anasy da stres.

Günlük hayatta hangimiz
stresten yakynmyyoruz ki? Tüm
sa?lyk sorunlarynyn anasy da stres.
Peki nasyl ba?a çykaca?yz?
?u önerilere de kulak verin…
Stres altynda¸ vücudun mineral
ve vitamin ihtiyacy yüzde 35
artar¸ bu durumla ba?a çykabilmek
için süt¸ yo?urt¸ sebze ve
meyve tüketimine a?yrlyk verilmesi
gerekti?i kaydedildi.
Uzmanlar stres hormonlarynyn¸
metabolik olaylar zincirini
olumsuz etkiledi?ini¸ özellikle
protein ve karbonhidrat metabolizmasynda
rolü olan vitamin ile
minerallere ihtiyacyn arty?yny
belirttiler.
Stres altynda¸ vücudun mineral
ve vitamin ihtiyacy yüzde 35
artar. Bu nedenle protein¸ vitamin
ve mineral açysyndan zengin
bir diyetle beslenin.
Süt¸ yo?urt¸ sebze ve meyve
tüketimine a?yrlyk verilmesini
öneren uzmanlar alynan besinlerin
ö?ünlere da?ylymynyn da
önem ta?ydy?yny vurguluyorlar.
Özellikle sabah kahvaltysynyn
ihmal edilmemesi gerekti?ini
ifade eden uzmanlar sabahlary
süt¸ peynir ile domateş portakal
ya da benzeri sebze ve meyveler
tüketilmeli diye uyaryyorlar.
Tatly yemeyin..
Stres altynda bedenin¸
bo?alan kaynaklary doldurmak
için i?tah artyrma yoluna gidebildi?ini
anlatan uzmanlar¸ bu
durumda özellikle tatlylara kar?y
istek duyuldu?unu söylüyorlar.
Tatly besinlerin¸ vücut ihtiyacyny kar?ylamaktan öte kilo alymyna yol açan
bir kysyrdöngü yaratty?yna i?aret ederek ?öyle
açyklama yapylyyor:
“Artan i?tah tatly ile kar?ylandy?ynda kan ?ekeri
yükselir¸ yükselen kan ?ekerini dü?ürmek
için insülin hormonu fazla salgylanyr¸ fazla salgylanan
insülin¸ kan ?ekerinin dü?mesine
neden olur¸ bu durum da yeniden tatly iste?ini
artyryr.”
Uzmanlar stres altyndaki ki?ileri¸ tatly besinlerden
uzak durmalary ve düzenli beslenmeye
özen göstermeleri yönünde uyaryyorlar.

Sayfayı Paylaş