KIYMETLİ DOSTLAR

2005 Yılının Haziran ayından itibaren aylık olarak yayınlanan dergimiz¸ her ay muntazaman siz kıymetli okuyucularımızla buluştu elhamdülillah.

2005 Yılının Haziran ayından itibaren aylık olarak yayınlanan dergimiz¸ her ay muntazaman siz kıymetli okuyucularımızla buluştu elhamdülillah.
Çiçek gibi bir dergi olarak¸ tasarımıyla¸ içeriğiyle yayınlanan Haziran sayımızda vakıf kültürümüze ve vakıf insanın nasıl olması gerektiğine vurgu yapmıştık. Okurlarımızın beğeni ve beklentileri doğrultusunda daha güzel bir dergi ortaya koymaya çalıştık.
Sevginin eseri¸ hizmetin gereği olarak¸ ilim ve irfan içerikli bir yayının bastırılıp insanlara dağıtılması¸ tarihimizi¸ edebiyatımızı tanıtıcı belgesellerin üretilmesi; hatta günümüzde teknolojinin gelişmesiyle¸ güzelliklerimizi millî-manevi değerlerimizi tanıtıcı dergimizin temmuz sayısını da dolu dolu olarak sizleri sunduk.
Toplum hayatını kuşatan¸ insanı fert ve cemiyet olarak¸ en güzel bir biçimde ihya eden¸ temel ekonomik kuralların uygulanmasındaki incelikleri Ağustos sayımızda işledik. Ahîlerin aldıkları terbiye gereğince¸ herkesin kendi mesleğinin gereklerini yerine getirmesi¸ işinin ehli olması ve ürettiklerinin kalitesine dikkat etmesi hususunu kültürümüzün bir parçası olarak yeniden hatırlayıp¸ günümüz esnaflarına yol gösterici hususiyetler olarak dile getirdik.
İslâm düşünce¸ kültür ve medeniyetinin önemli bir bölümünü meydana getiren tasavvufî düşüncenin esasları da Kur'an-ı Kerim'den alınmıştır. Bu düşünce¸ tarihî seyri içinde takip edildiği zaman¸ kısmen de olsa diğer ilim¸ medeniyet ve kültürlerle münasebet içinde olduğunu konu edindiğimiz Eylül sayımızda Tasavvuf ve Aşktan bahsettik.
Özellikle günümüzde¸ gündelik hayat düşüncesi ve algılamasıyla¸ popüler kültürün insanlarımızı etik değerlerden uzaklaştırdığı¸ millî¸ manevî ve ahlâkî değerleri aşındırdığı gerçeğinden hareketle Ekim sayımızda Ahlâk dosyasıyla okurlarımızın karşısına çıktık.
Gittikçe modern toplum anlayışının çarpıtılarak insanımızı tehdit altına aldığı günümüzde¸ aile ve eğitimin önemi kendini bariz bir şekilde daha iyi hissettirdiğinden buna karşı bir çalışma olması bakımından Kasım ayındaki sayımızda Eğitim ve Aile ağırlıklı konulara yer verdik.
Elinizdeki aralık sayımızda da Hz. Mevlâna’yı doğru anlamak ve onun evrensel dünya görüşlerini sizlerle paylaşmak adına özel bir dosya hazırladık. Ayrıca Divân edebiyatımızın geçmişten geleceğe uzanan serüvenine nazar kılmaya çalıştık.
Önümüzdeki yayın yılında yeni yazarlarımız ve yeni konularla¸ içerik ve tasarım zenginliğiyle her ay sizlerle olacağız. Abone çalışmalarımıza şimdiden hız vererek¸ her sokağa¸ her eve¸ her gönüle ulaşmak için gayret gösteriyoruz.

Çalışma bizden¸ himmet büyüklerimizden¸ yardım Cenab-ı Allah’tandır.

Sayfayı Paylaş