KIYMETLİ OKUYUCULAR

Yüce dinimizin şekillendirdiği¸ toplum hayatını kuşatan¸ insanı fert ve cemiyet olarak¸ en güzel bir biçimde ihya eden¸ temel ekonomik kuralların uygulanmasındaki incelikler¸ ekonominin değişik dengelerle sürdüğü günümüzde¸ kendini daha iyi hissettiriyor.

Untitled Document

Yüce dinimizin şekillendirdiği¸ toplum hayatını kuşatan¸ insanı fert ve cemiyet olarak¸ en güzel bir biçimde ihya eden¸ temel ekonomik kuralların uygulanmasındaki incelikler¸ ekonominin değişik dengelerle sürdüğü günümüzde¸ kendini daha iyi hissettiriyor. Biz bu dergimizde ecdadımızın¸ fütüvvet ve ahîlik düsturlarıyla ticareti nasıl insan ve topluma faydalı kıldığını daha iyi anlatmak için bir dosya oluşturduk.

İnsanın iffetli bir şekilde yaşaması¸ hayatını ve bütün varlıklarını Hakk için sarfetmesi demektir fütüvvet. Nefsî düşünce ve davranışlara gem vurmak¸ zalim nefis ile mücadele etmektir. İnanan inanmayan herkese sofrası açık olmak ve ekmeğini herkesle paylaşmak demektir. Başkalarının kötülüğünü küçük görmek¸ kendi iyiliğini büyük görmemektir. İç güzelliği gibi¸ yüz güzelliği ve söz güzelliğine de sAhîp olmaktır. Bu saydıklarımızın tasavvufun temel konuları olduğunu görünce¸ ecdadımızın esnaf teşkilatlarını niçin tasavvuf temelleri üzerine bina ettiğini daha iyi öğreniyoruz.

Sufi perspektiften konuyu inceleyen¸ Doç. Dr. Kadir Özköse’nin makalesinde bu husus şöyle anlatılmakta:

“Meslekî hayatın temel prensiplerine sadık kalan Ahîlerle¸ bugünün esnaf dernekleri diyebileceğimiz Ahî zaviyeleri içerisinde her sanat dalından insanlar bulunmaktaydı. Aynı zamanda onlar¸ manevî mertebesi yüksek bir “pîr”in gözetiminde tasavvufî eğitim de almaktaydılar. Aldıkları terbiye gereğince¸ herkesin kendi mesleğinin gereklerini yerine getirmesi¸ işinin ehli olması ve ürettiklerinin kalitesine dikkat etmesi istenmekteydi. Çalışma hayatı ve hizmet sahalarında gösterecekleri en küçük bir ihmal ve kusurla¸ pîrin sevgi ve himmetinden mahrûm kalacakları telkin edilmekteydi. Böylesi bir terbiye ocağında¸ kültür ve sanat okulunda eğitim gören değişik meslek zümreleri¸ çalışma hayatlarını ve meslekî faaliyetlerini ibadet coşkusu içerisinde yerine getirmişlerdir.”

Prof. Dr. Ali Akpınar’ın Ahîlik kurumunu örneklerle anlatan araştırması¸ Vedat Ali Tok’un Darendeli Hamza Efendi’nin Alış-veriş Kitabını inceleyen makalesi ve ticaret ahlakımızı temel alan diğer yazılar konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak nitelikte…

Ayrıca bu sayımızda Prof. Dr. Nesimi Yazıcı’nın kültürel ağırlıklı yazısı ile¸ Sadık Yalsızuçanlar’la yapılan röportaj¸ manevi değerlerimizin önemine vurgu yapmakta…

Her geçen gün daha değişik yazarlar ve sunumlarla sizlerin desteğiyle dergimiz daha güzelleşmekte…

Bu sayımızdaki Abdullah Satoğlu¸ Rıfat Araz¸ Bekir Oğuzbaşaran¸ Bülent Özcan ve M. Halistin Kukul’un şiirleri de duygusal iklimi yaşatan edebi ürünler…

Bolluk ve bereketin mevsimi Ağustos ayında¸ bereketli¸ cömertlik ve kardeşliği pekiştiren yazılarla yine sizlerleyiz.

Zaferlerin kutlandığı şanlı günlerimizde¸ iktisadi ve içtimai açıdan nice zaferlere ulaşmanız dileğiyle…


Sayfayı Paylaş