KIRK HADİS

Sekizinci Hadis

"Ümmetim fesada düştüğü zaman
sünnetime sarılana yüz şehit sevabı vardır."
(Münziri¸ Terğib¸1¸80; Teberânî¸ Evsat¸ 5410)

YORUM
"Hz. Peygamber (s.a.v)¸ ümmetinden tavsiyelerine uyanlara¸ ahir zamanda fitneler ortaya çıktığı zaman¸ bütün işlerinde sünnetlerine yapışmak suretiyle nefs-i emmâre ile mücadele etmelerini tavsiye etmektedir. Düşmanların en büyüğü ile savaşan kimse ise Allah katında sevap açısından en büyük şehittir."

Şeyh Hamid-i Veli Hz.
(Somuncu Baba)

(Şeyh Hamid-i Veli¸ Kırk Hadiş (Haz: Prof. Dr. Enbiya Yıldırım)¸ Nasihat Yayınları¸ 2007.)

Sayfayı Paylaş