GARİPLİK GAZELİ

243 Dergi-24

Tâ ezelden künyemiz, gariplere yazılmış

Kalbimize gariplik, dağlanarak kazılmış

 

Bu din garip gelmiştir, yine garip gidecek

Ne mutlu gariplere, kutsal rota çizilmiş

 

Beşikten öte gurbet, bir ömür boyu hasret

Aslî vatan öteler, bu bilmece çözülmüş

 

Garipler gurebâlar, fakirler fukarâlar

Fakirlik övüncümdür, inci sözü dizilmiş

 

Korkulmaz mı Allah’tan, kuldan utanılmaz mı?

Sonsuz Kudret önünde, garip Bekir büzülmüş…

Sayfayı Paylaş