GEÇTİ EYLÜL

SON.11212

Geçti Eylül sevdiğim yapraklar gazel oldu

Düştükleri dallar da cümlesine el oldu

 

Bilmezsin sen gideli âşık hâli nicedir

Gözyaşı sînesini dolduran bir sel oldu

 

Ağarsın âh zülfün de hasretimin nârından

Şimdi hepsi yâdımda kemend kemend tel oldu

 

Bilseydim bunca zâlim sevgili olacaksın

Derdim yâr gönlümdeki bu aşka ecel oldu

 

Sana meftûn olalı âlemi görmez gözüm

Vuslatın ömrümdeki yegâne emel oldu

 

Geceleri âhınla ayakta tut sevdiğim

De ki hicrân âşıka ödenmez bedel oldu

 

Bilir Kâfî yârine intizâr etmek olmaz

Bu firkat bana zulüm sana pek güzel oldu

Sayfayı Paylaş