SULTAN 1. MAHMUD HAN

Bir ömrün yarısı kafes,

Gerisi, tahtta bir Hakan…

Osmanlıya tâze bir ses,

Sultan Birinci Mahmud Han…

 

Halk desteği, gerçek silah,

Patrona’da kalmaz iflah!

Adil, vakur bir padişah,

Sultan Birinci Mahmud Han…

 

 

 

 

Yaşanan son parlak devir,

‘Sebkâti’ mahlaslı şâir,

Tamburi bir sazendedir,

Sultan Birinci Mahmud Han…

 

Bir bombadır, humbaracı,

Bir alevdir, tulumbacı,

Bir baskıdır, matbaacı,

Sultan Birinci Mahmud Han…

 

Kaç çeşmeyi ‘Taksim’ saymış,

Kaç camiye tuğra koymuş?

Zelzeleyle, yangın değmiş,

Sultan Birinci Mahmud Han…

 

Topkapı’da çoktur payı,

Beşiktaş sahil sarayı,

İzlermiş on dörtlük ayı,

Sultan Birinci Mahmud Han…

 

Belgrad’ı geri aldı,

İran kesin teslim oldu,

On beş milyon toprak buldu,

Sultan Birinci Mahmud Han…

 

Kandilli bir ‘Nevabadmış’,

Muammir-i bilabadmış,

Ne binalar inşa etmiş,

Sultan Birinci Mahmud Han…

 

Kütüphaneler kurmuştur,

Nice vakıflar dermiştir,

Birçok eserler vermiştir,

Sultan Birinci Mahmud Han…

 

 

Yeni cami komşu olmuş,

Türbedar birden kaybolmuş,

Canlı canlı mı gömülmüş?

Sultan Birinci Mahmud Han…

 

 

Babası yanında elin,

Evlatsız gelmiş ecelin,

Duâlarında Celil’in,

Sultan Birinci Mahmud Han…

Gâzi Birinci Mahmud Han…

Sayfayı Paylaş