TÜRKÇE

228-yaşar-özkan-şiir

Ses bayrağı Türkçemiz

Türklerin lisanıdır.

Türkçe nazlı hilalim

Allah’ın ihsanıdır.

 

Ana sütüne benzer

Gönüllere şifadır.

Bize vatan bırakan,

Atalara vefadır.

 

Tarih kadar eskidir,

Türkçemiz harfleri

Türkçe Türk’ün aşkıdır

Kuşatmıştır kalpleri.

 

Çiğnetme hiç kimseye,

Gözünden bile sakın.

Sahip ol mahremine,

Her an olasın yakın.

 

Turan hududu kopsa,

Türkçe bağlar bizi.

Düşman her şeyi silse,

Durur dilin izleri.

 

Türk’ü silmek isteyen,

Önce dile saldırır.

Dili viran eylerse,

Sonra dini kaldırır.

 

Türk’e zafer yaşatan,

İki asil kaynağım;

Bunlar din ve dilimiz,

Gönüldeki bayrağım.

                              

Sayfayı Paylaş