FAALİYETLERİYLE ÖRNEK BİR VAKIF İNSANI: H. HAMİDEDDİN ATEŞ EFENDİ

başyazı-228

Bazı insanlar vardır, Allahu Teâlâ’nın onlara verdiği birtakım farklı donanımlarla toplumda kendini hemen hissettirirler. Bu insanlar fikirleriyle, fiilleriyle, zikirleriyle diğer insanlara örnek olur, onların yardımına koşar, derdine deva olurlar. Kendi nefislerinden ziyade başkalarına hizmet etmeyi ulvi bir gaye bilen böyle insanlar; varlıklarıyla topluma adeta bir güven kaynağı, insanların sırtlarını yaslayabilecekleri bir dağ olurlar. Bu insanlar dünya döndükçe tarih sahnesinde isimleri nesilden nesile yâd edilip asla unutulmazlar. Çünkü ortaya koyduğu eserler, insanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam eder. Dolayısıyla onların yaptıkları her faaliyet birer sadaka-i cariye hükmündedir. Bunlar kendi hayatlarını toplumun hayatı için vakfederler. İşte böyle bir vakıf insanı da Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız; Hamid Hamideddin Ateş Efendi’dir. O, gönülleri imar eden bir hoşgörü anlayışını hayatında yaşarken, çevresine faydalı olmuş, büyük eserlerin meydana gelmesinde, tarihî dokunun korunmasında ve yeni nesillere aktarılmasında öncülük etmiştir.

Hamid Hamideddin Ateş Efendi’nin babası da bir vakıf insanı mutasavvıf-şair Es-Seyyid Osman Hulûsi Ateş Efendi (k.s.)’dir. Bütün ömrünü insanlığın hizmetine adayan bir babanın evladı olarak, Hamideddin Ateş Efendi vakıf kültürü ile çağımız hizmet gereklerini meczeden bir anlayışla görev mefhumunu cami ile sınırlandırmadan, sağlık, kültür, eğitim ve diğer hayırlı hizmetlerle genişleten, herkesi kucaklayan bir anlayış ile yetimlerin hâmisi, fakir öğrencilerin destekçisi, gariplerin eli, kimsesizlerin kimsesi olmuştur.

Hamideddin Ateş Efendi, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)’nin gönüllere hizmet anlayışını devam ettirmiş, arzu edip de ömrünün vefa etmediği birçok faaliyeti gerçekleştirerek babasının izini takip etmiştir.

1990 yılından itibaren, Şeyh Hamid-i Veli/Somuncu Baba Külliyesinin bakım onarım ve restorasyon hizmetlerini geliştirmiş, Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı vasıtası ile Camii ve civarını örnek bir külliyeye dönüştürmüştür. Camii, türbe, müze, sergi salonu, kütüphane ve diğer müştemilatlarıyla Anadolu’nun inanç ve manevi ziyaret merkezlerinden biri haline getirilmesinde çok önemli katkıları olmuştur. Somuncu Baba Külliyesi içinde 10.000 kitap kapasiteli bir kütüphane kurarak büyük bir kültür hizmeti vermiştir.

Darende başta olmak üzere civardaki okulların yapım, onarım ve öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarına nakdi burs ve ayni yardımlarla destek olmuştur.

Bugün yüzbinlerce hastaya derman sunan 200 yataklı Darende Hulûsi Efendi Devlet hastanesinin bugünkü hale gelmesinde büyük gayret göstermiş, önemli bir sağlık merkezinin oluşmasında öncülük etmiştir.

Millî ve manevi değerlerimize çok önem veren Hamid Hamideddin Ateş Efendi, Hasan Gazi Şehitlik Anıtı’nı yaptırmış, Darende Müftülük Sitesinin yapımında önemli katkıları olmuştur. Balaban Abdurrahman Erzincâni Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu ve diğer Kur’an Kursları ile 1997 yılında kurulan Hulûsi Efendi Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursunun tesisi, iaşesi, gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılamak sureti ile Darende’de son 15 yılda yüzlerce hafızın yetişmesine vesile olmuştur.

  1. Hamideddin Ateş Efendi, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin hatıralarının canlı olarak yaşatılması için, muhterem babasının 24 yıllık çocukluk ve gençlik döneminin geçtiği, Hacılar Şeyhli Mahallesinde doğduğu evin restorasyonunun da bu yıl tamamlanmasını sağlamıştır. Hulûsi Efendi(k.s.)’nin doğduğu evi, bir yıllık bir yenileme ve bakım çalışmasından sonra 24 Ağustos 2019 tarihinde aslına uygun olarak restore edilerek ziyaretçilere açılmasına öncülük etmiştir.

Millî ve manevî merkezli vakıf hizmetlerinin ve eserlerin kültür ve tasavvuf tarihimize kazandırılması için büyük gayretleri olan Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız H. Hamideddin Ateş Efendi’ye şükranlarımızı arz ediyor, bu tür hizmetlere desteklerini esirgemeyen bütün gönül dostlarımızı muhabbetle selamlıyoruz.

 

Sayfayı Paylaş