Yolcu

somuncubaba-226-01yolcu-şiir

Yoktan varoldum diye yok’a giderim sanma
Ezelin yoktur amma ebedin vardır senin
Niceleri aldandı aç kulağın aldanma
Doğumunla ölümün ikisi birdir senin

Köle ol secdeye git kurtulup esaretten
Nice hürler vardır ki habersiz hürriyetten
Dua niyaz olmazsa varlığın kemik etten
Genişliğe güvenme son evin dardır senin

Gönül ver de kul olma elâ gözlü dilbere
Kalbin gibi olacak her yanı yara-bere
Teslim ol gidiversin Kur’an denen rehbere
Veysel gibi sevgilin toprağın yârdır senin
Aksama bırakmasın katı koyu gölgeler
Yer altını bilmezse neye yarar bilgeler
Güneş doğar batıdan bozulur bu dengeler
Çaldırmazsan imanı yanına kârdır senin

Iki lokmalık ekmek hepsi senin yediğin
Sığmadın mı dünyaya üç beş çaput giydiğin
Acep kimlerden kaldı benim benim dediğin
Iki metrelik çukur tapulu yerdir senin

Tabutta gidene bak son azığı yer yolcu
Kulak ver dinle hele sana bir şey der yolcu
Ben susayım konuşsun sözümü keser yolcu
Cevap bekler sorular hangi diyârdır senin

Muhsin BAYRAM

Sayfayı Paylaş