IV. Mehmet Dönemi: Kutsal İttifak’ın Doğuşu

somuncubaba-225-01basyazi

Türk tarihinde,  çeşitli devirlerde,  bu toprakları bize yurt yapan devlet adamlarımız zorluklarla karşılaşmış, çoğunda bu zorlukları yenmişlerdir. Maalesef bazı zamanlarda yapılan yanlışlar ülkenin zararına olmuştur. İbretli zaman dilimlerinden biri de Sultan IV. Mehmet dönemidir.
IV. Mehmet,  çocuk yaşta tahta çıkmakla birlikte sevk ve idare Kösem ve Turhan Sultan ile vezir-i azamlardadır. Köprülü Mehmed Paşa’nın 15 Eylül 1656 tarihinde vezirliğe atanmasıyla yeni bir dönem başlar.  O tarihler, sürekli Edirne’de oturmaya başlayan IV. Mehmed için Mora’ya ve Tesalya’ya kadar uzanan alanlarda yıllarca sürecek avlanma dönemleridir. Köprülü, önce bir isyan denemesinde bulunan sipahi elebaşlarını ve ihanetini tespit ettiği Rum Patriği’ni ortadan kaldırır. Yerini sağlamlaştırdıktan sonra icraata başlayan Mehmed Paşa zamanında devlet, içeride ve dışarıda tekrar eski gücüne ve prestijine kavuşma yoluna girer.  Venedikliler mağlûp edilerek Çanakkale Boğazı açılır ve boğaz ağzındaki adalar geri alınır. Erdel meselesi Osmanlı lehine çözülür.  Abaza Hasan Paşa öncülüğünde Anadolu’da çıkan büyük isyan bastırılır.
30 Ekim 1661 tarihinde kendi tavsiyesiyle Mehmed Paşa’nın yerine geçen oğlu Fâzıl Ahmed Paşa’nın sadrazamlığı dönemi ise Osmanlı Devleti’nin yükseliş devrini hatırlatan başarılarla doludur. Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa, Osmanlı Devleti’nin gücünü denizlerde Venediklilere ve Fransızlara, Orta Avrupa’da Lehistan’a ve Avusturya’ya karşı göstermeyi başarır. Uyvar’ın fethi, 1664’te Avusturya ile yirmi yıllığına imzalanan Vasvar Antlaşması ile sonuçlanır. 1669’da Kandiye’nin alınmasıyla yirmi beş yıldır sürmekte olan Girit meselesi de halledilir.  Saltanatının büyük kısmını, avlaklarla dolu olan Edirne’de geçiren IV. Mehmed savaşa da meraklıdır. Leh kralının Bucaş Antlaşması’nın şartlarına uymaması üzerine Padişah, 7 Ağustos 1673’te orduyla birlikte ikinci defa Lehistan Seferi’ne de katılır.
1673 yılında Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana üzerine yürüyüp 14 Temmuz 1683’te Viyana’yı kuşatır. II. Viyana Kuşatmasında Osmanlı Ordusu’nun bozguna uğratılması Avrupa devletlerini harekete geçirir. Osmanlı Devleti’nin bu zor durumundan yararlanmak amacıyla Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri olan Papa, Avrupa devletlerini birlik olmaya çağırır. Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan tamamen atmak hevesiyle bir araya gelen devletlerin kurduğu birliğe Kutsal İttifak denmektedir. Kutsal İttifak içerisinde Avusturya, Venedik, Lehistan, Malta ve Rusya vardı. Kurulan bu birlik, Osmanlı’ya dört cepheden saldırmıştır. Kutsal İttifak’ın tam anlamıyla bir Haçlı Seferi açtığı anlaşılmaktadır.
Tarihin çeşitli dönemlerinde bu tür şer ittifaklar aziz milletimize karşı ihanet hareketlerinde bulunmuştur. Bunlardan biri de 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain kalkışma girişimidir. Aziz milletimiz her zaman bu tür şer girişimlere karşı millî ve manevî duygularla birlik içerisinde gereken cevabı vermiştir. Bundan sonra da verecektir. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz…

“The Era of Mehmet IV: The Birth of Holy League”

When the Ottomans were defeated in the Second Siege of Vienna, the Europeans took action. The pope of the time (Pope Innocent XI) organized an alliance of the European States to oppose the Ottoman Empire. This alliance is known as the Holy League. The main aim of this league was to dismiss the Ottomans from the Europe completely.
At times throughout history, there seen such alliances against our nation. The coup attempt on July 15th, 2016 was one of them.

Sayfayı Paylaş