221.Sayı

Osmanlı’da Verâset Usûlü ve Sultan Birinci Mustafa’nın Tahta Geçişi

somuncubaba-221-01basyazi

Osmanlı Devleti’nde hanedanın her erkek mensubu, teamül gereği taht üzerinde eşit hak sahibi ve birer padişah varisi olarak bu makama… Devamını oku

Seksen Birinci Hutbe

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Ey Cemâat-i Müslimîn! Şu okuduğum âyet-i kerîmede, ahlâk-ı hamîdenin, insanî huyların en yüksek esasları öğretiliyor. Bakınız, Cenâb-ı Hak Sevgili Peygamber’ine… Devamını oku

Dünya ve Âhiret Nimetlerinden, Meyvelerin Sultanı: “Üzüm”

somuncubaba-221-02uzum

Üzüm, insanlığın tarih öncesi çağlardan beri istifâde ettiği çok önemli nimetlerden biridir. Kutsal Kitabımızda üzüm anlamına gelen ‘ıneb kelimesi iki… Devamını oku

Mustafa Rûmî Şiranî (k.s.)

somuncubaba-221-04mustafarumi

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Mustafa Efendi (k.s.) doğduğu yere nispetle Şiranî, irşad vazifesini yürüttüğü… Devamını oku

Ölüm ve İlâhî Takdir İlişkisi

somuncubaba-221-05olum

“Sonra o kederin ardından (Allah) üzerinize içinizden bir kısmını örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir kısmınız da kendi… Devamını oku

Tahtın, Kardeşe Verilmesinin İlk Adımı: Sultan I. Mustafa

somuncubaba-221-06sultan1mustafa

Bir cihan devleti olan ve dünyaya adalet dağıtan Osmanlı’nın 15. padişahı olan Sultan I. Mustafa 1592 yılında babasının sancak beyi… Devamını oku

Sultan Birinci Mustafa

Bir saksıda iki çiçek, Açmış Birinci Mustafa, Tâcı eliyle iterek, Kaçmış Birinci Mustafa… Avdan hiç kalmamış geri, Silahların başta yeri,… Devamını oku

Beslenmede Helal-Haram Ölçüsü

Beslenme; insanın temel ihtiyaçlarındandır. Beslenmenin temel unsuru gıda maddeleridir. Kâinattaki her şey insan için yaratılmıştır. Bazı maddelerin yenilmesi ve içilmesi… Devamını oku

Cân Mülküne Aşk Sancağını Dikebilmek

somuncubaba-221-07can

Tasavvuf tarihi boyunca büyük sûfîler sohbetlerinde ve eserlerinde aşk ve muhabbetten çokça söz etmişlerdir. Tasavvuf ehlinin tamamının gayesi imanı muhafaza… Devamını oku

Osmanlı Şeyhülislamlarının Tasavvufî Hayata Bakışı

somuncubaba-221-08seyhulislam

Osmanlı ulemâsı, ilmiye sınıfını oluşturan kalem erbâbının genel adıdır. Bunlar başta şeyhülislâm olmak üzere müderris, kadı, müftü ve vâizlerden oluşmaktadır…. Devamını oku