220.Sayı
Sayfa:2

Osmanlı Padişahı I. Ahmed’in Tasavvufî Atmosfere Olan İlgisi

somuncubaba-220-08sultanahmet_tasavvuf

Sultan I. Ahmed, 18 Nisan 1590 günü Manisa’da doğdu. Babası Sultan III. Mehmed, annesi Handan Sultan’dır. Çok mükemmel bir tahsil… Devamını oku

Vaktidir Gazeli

Yaş yetmişi geçti, gitme vaktidir Rıhlet kervanına yetme vaktidir Nefsin değil, rûhun sesini dinle Şeytanı Gayyâ’ya itme vaktidir Şiirde hikmetin… Devamını oku

Somuncu Baba’nın Kırk Hadis Şerhi: Ameller Niyete Göredir

1. Hadis: “Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti/yönelişi Allah’a ve Rasûl’üne ise, onun hicreti/yönelişi Allah… Devamını oku

Hayatı ve Saltanatı Sırlı Sultan I. Ahmed

28 Nisan 1590’da İstanbul’da doğdu. Babası III. Mehmed, annesi Handan Sultan’dı. Çocukluğu Topkapı Sarayı’nda geçti. Mükemmel bir tahsil gördü. Meşhur… Devamını oku

Fonksiyon ve Değeri Açısından Tasavvufî Kurumlar

Tekke, Zaviye, Dergâh, Ribat, Âsitâne ve Hankâhlar “Fikirler, ancak kendilerini hayatla buluşturan kurumlarıyla yaşamaya devam edebilirler.” Bu tespite tasavvufî sistem… Devamını oku

Âlem İçinde Âlemiz

Âşıklık geleneği, sadece biçimle, dille ve ahenkle alakalı olmasa gerektir. Elbette biçim önemlidir; ölçüler, kafiyeler, mahalli söyleyişler ve musiki bu… Devamını oku

Cihan Padişahı’nın Dulkadiroğlu Münasebetleri

Ayşe Gülbahar Hatun, Sekizinci Osmanlı padişahı Sultan İkinci Bâyezîd Han’ın hanımı ve Dokuzuncu Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim Han’ın annesidir…. Devamını oku

Sorumluluk Sahibi ve Mücadeleci Bir Gençlik

somuncubaba-220-09genclik

Kur’an’da gençlik, iki zayıf dönem çocukluk ve ihtiyarlık arasındaki güç ve kudret, bilme ve yapabilme vaktidir: “Sizi güçsüz yaratan, sonra… Devamını oku

Aşk ve Sevgili

Divan şiirinde aşk, âşığın gözüyle bizlere sunulmaktadır. Çoğu zaman bu aşk hikâyesinde, yalnızca sevgili ve âşık görülmektedir. Kimi zaman da… Devamını oku

Bir Derviş Şair Sultan: Sultan I. Ahmed

Osmanlı Devleti’nde şair padişahlar geleneğinin önemli bir halkası da “Bahtî” mahlasıyla şiirler yazan Sultan I. Ahmed’tir. Ama onu hem şahsiyeti… Devamını oku