220.Sayı

Kadem-i Şerif’i Başına Taç Eden Sultan: I. Ahmed Han

somuncubaba-220-01basyazi

Osmanlı şehzadeleri belli eğitimleri aldıktan sonra, devlet yönetiminde kabileyet kazanmak için İstanbul dışındaki sancaklarda yöneticilik yaparak tecrübelerini artırmakta idiler. Bu… Devamını oku

Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Ey kıble-i ervâh tecellâ nazarındır Ey dîde-i eşbâh mücellâ nazarındır Her demde lebin çeşmesi bin Hızr eder ihyâ Dil-ber lebi… Devamını oku

Düşünce Dünyamızı Hurma İle Tatlandırmak

somuncubaba-220-03hurma

Hayat düsturumuz Kur’ân, mesajı herkes tarafından kolayca anlaşılsın diye hayatın içinden örnekler verir. Onda ilk muhâtaplar başta olmak üzere, herkesin… Devamını oku

Yahya Dağıstânî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Aslen Dağıstanlı olan Yahya Efendi (k.s.)’nin hayatı hakkında çok ayrıntılı… Devamını oku

Hayatımızda “Fetretü’l-Vahiy” Yaşanmamalıdır

somuncubaba-220-04fetret

İslâm’ın ilk yılları, Mekke Dönemi… Hz. Peygamber (s.a.v.)’e inmeye başlayan vahiy, belli bir süre kesilmişti. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem Efendimiz… Devamını oku

Sancağa Çıkmadan Padişah Olan İlk Şehzade: Sultan I. Ahmed

somuncubaba-220-05sultanahmed

Osmanlı’nın 14. Padişahı,     İslâm’ın 79. Halifesi Sultan I. Ahmed, babası III. Mehmed’in Saruhan Valiliği sırasında 28 Nisan 1590 tarihinde… Devamını oku

Sultan Ahmet Han’a On Dört Kıta

Bir çocuk neyler zor günde? Er Han birinci Ahmet Han… Tahta çıkmış on dördünde, Sultan birinci Ahmet Han… Üçüncü Mehmet’in… Devamını oku

Değerler Eğitimi

somuncubaba-220-06degerler

Bugün Müslümanlar olarak en çok muzdarip olduğumuz hususlardan biri de gençlerimizi değerlerimize göre eğitmeyi başaramamamızdır. Bu ne demek? Şu demek:… Devamını oku

Sultan I. Ahmed Türbesi

Sultan I. Ahmed Türbesi; İstanbul Suriçi Sultanahmed Meydanı’nda bulunan Sultan I. Ahmed Külliyesi’nin kuzeydoğu köşesine 1619 yılında inşa edilmiştir. Duvar… Devamını oku

Maneviyat Sultanına Gönülden Bağlanmak

somuncubaba-220-07maneviyat

Cenab-ı Allah (c.c.) halife olarak yaratıp yeryüzüne gönderdiği insanoğlunun emrine yeri ve gökleri vermiştir. Ayrıca onu sınırlarını kendisinin belirlediği bir… Devamını oku