219.Sayı
Sayfa:2

Sultan III. Mehmed’in Sûfî Çevrelere Olan Yakınlığı

somuncubaba-219-sultan-mehmet-sufi

Kendisinden önceki padişahların terk ettiği orduyla birlikte sefere çıkma âdetini tekrar başlatan Osmanlı sultanı Sultan III. Mehmed olmuştur. Devlet erkânını… Devamını oku

Somuncu Baba’nın Kırk Hadis Şerhi

somuncubaba-219-kirk-hadis

İslâm kültür tarihinde kırk hadis çalışmaları önemli bir yer tutar. Bu eserlerin hazırlanmasının kökeninde, kırk hadis ezberlemeyi teşvik eden rivâyetler… Devamını oku

Adını Kanûnî Koydu; Fatih’e Benzesin Diye…Sultan III. Mehmed

26 Mayıs 1566’da Manisa’da dünyaya geldi. Babası III. Murad, annesi Safiye Sultan idi. Adını, Fatih Sultan Mehmed’e benzesin diye büyük… Devamını oku

Gölgesi Anadolu’yu Aydınlatan Büyük İsim: Mevlâna Hâlid-i Bağdadî (k.s.) ve Lisan-ı Hali ile Günümüze Mesajları

‘Mûtû kable en temûtû sırrının tâlibleri Ol sebebden sırr-ı vahdetdir tarîk-i Hâlidî’1 Asıl adı Hâlid b. Hüseyin olan Hâlid-i Bağdadî… Devamını oku

Kar Yağıyor Sokaklarına Şehrin

somuncubaba-219-kar

Şehrin sokaklarına kar yağıyor… İnce ince. Sanki narin bir dokunuş. Sanki bir okşayış. Sanki bir buse. Şehri bunca kirliliğinden arındırıyor… Devamını oku

Kanije Savunması: Tiryaki Hasan Paşa/Paşa Baba

somuncubaba-219-kanije

1593’te başlayıp, 1606 Zitvatorok Antlaşması’yla sona eren Osmanlı-Avusturya Savaşları devam ettiği sırada Avusturyalıların Budin’i tazyik ederek Eflak-Boğdan bölgesinde faaliyette bulunmaları… Devamını oku

Rol Modeliniz Kim?

Rasûlullah (s.a.v.) Necd tarafına bir süvâri gönderdi. Bunlar Benî Hanîfe Kabilesinden Sümâme b. Üsâl denilen bir adam getirdiler. Getirdikleri bu… Devamını oku

Gamından Çenge Döndü Kâmetim

Divan şairleri hakkındaki ön yargılardan biri de hiç şüphesiz şairlerin yalnızca aristokrat sınıfından olduğunun düşünülmesidir. Hâlbuki asırlardan beri süregelen bu… Devamını oku

Sabır

Söyle bana yâren, kardeş Sabır, selâmet değil mi? Kalplerimizdeki güneş Sabır, fazîlet değil mi? Şükürle sabır kardeştir Mümindeki iki eştir… Devamını oku

Ârif ve Âdil Bir Şair Sultan: III. Mehmed Han

13. Osmanlı sultanı. III. Murad Han’ın oğlu. 26 Mayıs 1566’da Manisa’da doğdu. O da her Osmanlı şehzadesi gibi çok iyi… Devamını oku