217.Sayı
Sayfa:2

DOSTUN KAPISINDA ÜMİTLE BEKLEMEK

DOSTUN KAPISINDA ÜMİTLE BEKLEMEK

Her şehre bir yol takip edilerek gidilir ve bir kapıdan girilir. Gönül şehrine girebilmek için de maneviyat yolunu takip etmek,… Devamını oku

II. SELİM DÖNEMİNDE TASAVVUF ERBÂBININ KONUMU

II. SELİM DÖNEMİNDE TASAVVUF ERBÂBININ KONUMU

Önceki Osmanlı padişahları gibi II. Selim de tasavvufî atmosfere âşinâ, sûfî şahsiyetlere yakın ve mânevî neşveyi özel olarak tatmak isteyen… Devamını oku

NEFSİM

Kuvvetine aldanırsın, Dünyayı bâki sanırsın, Ecel ile uslanırsın, Nefsim, isyân eyleme gel! Beden çürük bilmez misin? Bâki kalır ölmez misin?… Devamını oku

ÜMİDİNİ KAYBETMİŞ GÖNÜLE ÜMİT AŞISI

Yaşadığımız şu dönemde hepimizin hayatı her zaman bir koşuşturma içindedir. Mutlaka yapılması gereken işler, başarılması gereken sorumluluklar vardır. Kafamızın içi… Devamını oku

MUHTEŞEM SÜLEYMAN’IN VÂRİSİ SULTAN II. SELİM

Kanûnî’nin küçük oğlu Selim, 28 Mayıs 1524’te İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Hürrem Sultan, saray içinde sözü geçen, etkili bir kadındı…. Devamını oku

EBUSSUÛD EFENDİ

On üçüncü Osmanlı Şeyhülislâmı olan büyük âlimin ismi Ahmed bin Muhammed’dir. Ebussuûd el İmadî ismiyle de meşhûr olup, Hoca Çelebi… Devamını oku

HAKİKÂT YOLUNUN YOLCULARI MANTIKU’T-TAYR: KUŞLAR MECLİSİ

Somuncu Baba

Ferîdüddîn Attâr, Horasan’ın en önemli dört şehrinden biri olan Nişabur’da 1120’de doğmuş 1229’da Moğollar tarafından şehid edilmiş şair ve mutasavvıftır…. Devamını oku

ŞEYH ABDURRAHMAN ERZİNCANÎ CAMİİ KÜTÜPHANESİ’NDEKİ BİR ESERİN HATIRLATTIKLARI

Caminin elli metrekarelik bir salonu kitaplık olarak tanzim edilmiştir. 1980 yılında cevizden yapılmış dolaplar on yıl önceden toplanan kitaplarla doldurulmuş…. Devamını oku

YÛNUS VE GÖNÜL

Yûnus kaos ortamında yere düşen ve param parça, tuz buz olan gönül aynasını, düştüğü o yerden alarak yukarıya, asıl olması… Devamını oku

ZARİF BİR ŞAİR SULTAN II. SELİM

“Sarı Selim” diye de bilinen II. Selim, Kanûnî Sultan Süleyman’ın oğludur. Annesi ise Hürrem Sultan’dır. Babasının vefatından sonra 1566’da 11…. Devamını oku