DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Bizi terk eyledi yârân gele mi tâ-be-seher
Kim bilir neyle geçer bu gecede hâb-ı seher

Sâkiyâ sen bize mey sun da gumûmu def’ et
Gecemiz subha kadar böyle geçe tâ-be-seher

Secde-i şükr edelim elde olursa bâde
Ele girerse eğer dost kaşı mihrâb-ı seher

Bülbülün nâle-i cângâhına ursa gûşun
Açılıp hande kılar ol gül-i nâyâb-ı seher

Mest olup kendini yavı kılagör Hulûsî’yâ
Gele tâ gûşuna hûş-ı dem-i erbâb-ı seher

Sayfayı Paylaş