YILDIRIM BÂYEZÎD HAN

YILDIRIM BÂYEZÎD HAN

Bâyezîd adıyla yakıp ocağı,
İman ateşiyle coşmuş Yıldırım,
Şehit babasından alıp sancağı,
Gazadan gazaya koşmuş Yıldırım…

Bulgarları kovmuş, Haçlıyı boğmuş,
Yunan’ın, Macar’ın üstüne yağmış,
Ömrünce düşmana ne boyun eğmiş,
Ne de Hak yolundan şaşmış Yıldırım…

‘Fenarî’ önünde saygıyla durmuş,
Konya’dan Varna’ya mührünü vurmuş,
Nice cami, çeşme, hisarlar kurmuş,
Nice hisarları aşmış Yıldırım…

Tam dört defa İstanbul’u kuşatmış,
Bizans’a, Osmanlı tohumu atmış,
Ününe, ‘Sultan-ı Rum’u da katmış,
Kırk yıllık hayattan taşmış Yıldırım…

Celil, bizde böyle kaç ‘kasırga ’var?
Böyle cengâvere sözler etmez kâr!
İhanet edince Kara Tatarlar,
Ankara’da yenik düşmüş Yıldırım…

Sayfayı Paylaş