PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)’İN ÖRNEKLİĞİNDE GÜZEL AHLÂK

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)’İN ÖRNEKLİĞİNDE GÜZEL AHLÂK

Prof. Dr. Enbiya Yıldırım’ın “Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Örnekliğinde Güzel Ahlâk” adlı kitabı Nasihat Yayınları tarafından neşredilerek kıymetli okuyucuların istifadesine sunuldu. Somuncu Baba dergimizin yazarlarından olan Prof. Dr. Enbiya Yıldırım’ın, Peygamberimiz (s.a.v.)’in güzel ahlâkıyla ilgili olarak yazmış olduğu seçme yazılarından oluşan kitabında kırk beş konu başlığı bulunmaktadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in genel olarak hayatına baktığımızda üzerinde en çok durduğu eğitim, dürüstlük, sadakat, hoşgörü, istişare, merhamet, gençlik, affedilmek, muhtaca el uzatmak ve temizlik gibi bir Müslüman için olmazsa olmaz davranışların yanında ümmet bilinci, güzel koku, niyetin önemi, güzel bakabilmek, her an abdestli olmak, komşularımız, ümitsizlik ve ümitvar olmak, Rabb’in rızasını gözetmek ve başkalarının hakkını gözetmek gibi günümüz Müslümanlarının en çok ihtiyaç duyduğu konular kitapta yer almış. Kitapta ayet ve Peygamber Efendimiz’in hadislerinin yanında o dönemde yaşanmış konuyla ilgili menkıbelere de yer verildiği için eserin hem okuyucunun sıkılmadan rahat ve akıcı bir şekilde okumasını hem de konunun daha güzel anlaşılmasını sağlayacak biçimde kaleme alınmış olduğunu söyleyebiliriz.

Yazar kitabında, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in İslâm’la birlikte insanlığa sunduğu ahlâkî değerlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamayı, imanın ibadetler ve ahlâkî davranışlarla eylem boyutuna taşınmadan kendisini gerçekleştiremeyeceğini açıklamayı kendisine amaç edinmiş, ahlâkın imanla bütünleşmesinin ehemmiyetine bu eseriyle bir katkı sağlayabileceğini ümit etmiştir.

İnsanî erdemlerden büyük ölçüde yoksun bir coğrafyaya gelen Peygamberimiz, din olmadan ahlakın da toplumu yeterince olgunlaştıramayacağını bize göstermiştir. Bu hususla ilgili olarak yazar kitabının önsözünde şu ifadelere yer vermiş:

“Hz. Muhammed (s.a.v.)’in İslâm davetine başlamasıyla birlikte ahlâk alanında da görülen güzelleşme ve tekâmül, ahlâkın dinle bütünleşmesinin sağlayacağı müspet etkiyi görmek açısından önemli bir örnektir. Hz. Muhammed (s.a.v.) merkezli bu çığır, ahlâkın iman ile müspet ilişkisinin ve dinin bir parçası olmasının sonucunda oluşan sinerjiyi görmemizi sağlamaktadır. Bu arada, ahlâkın din olmadan toplumu dönüştürebilmesinin zorluğu kendiliğinden ortaya çıkmakta, ahlâkı bir parçası haline getiren dinin bunu çok kısa sürede ve de sağlıklı bir şekilde yaşama geçirebileceği anlaşılmaktadır.

Bu olguyu tespit ederken, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sergilediği bireysel yaşamın ve hayat ülküsünün, değişimin ve dönüşümün gerçekleşmesinde, (Kur’ân ve kendi söylemi yanında) çok büyük bir işlev gördüğünü söylemek gerekir. Çünkü ilk kez çok farklı bir söylemle karşılaşan insanlar onun getirdikleri kadar, lekesiz geçmişine, sergilediği yaşama ve oluşturduğu toplumun değerlerine baktılar.”

Peygamber Efendimiz’in İslâm’ı bütün yönleriyle hayatında yaşayarak bizlere örnek olduğunu vurgulayan yazar, Peygamberimiz’in sade hayatının günümüz Müslümanları için ne kadar önem arz ettiğini belirterek şunları söylemiş:

“Hz. Muhammed (s.a.v.)’in dinin inanç ve ahlâkî değerlerini bizzat uygulayarak yaşamsal boyuta taşıması, hem İslâm’ın anlaşılması hem de günümüz inananları için ne ifade ettiği açısından ayrı bir öneme haizdir.

Onun hayatı, oldukça sade ve basit bir yaşam tarzının hüküm sürdüğü, bilim ve teknoloji öncesi bir dönemden, endüstrinin ve teknolojik ilerlemenin baş döndürücü bir boyuta ulaştığı modern zamanların Müslümanları için daha da önceleşmiş gözükmektedir.”

Nasihat Yayınları:

Tel: (422) 615 15 00 – 615 28 95

Fax: (422) 615 28 79

nasihatyayinlari.com

Sayfayı Paylaş