207.Sayı
Sayfa:2

ZAMANA MÜHRÜNÜ VURAN LİDER: OSMAN GAZİ

ZAMANA MÜHRÜNÜ VURAN LİDER: OSMAN GAZİ

Osman Gazi, dünyanın en muhteşem ve en uzun ömürlü devletlerinden birini kurma şerefine erişen, tarihin kaydettiği en unutulmaz liderlerdendir. Ömrünü,… Devamını oku

UNUTTURULMAYA ÇALIŞILAN ŞANLI TÜRK ZAFERİ: “KUTÜ’L-AMARE”

UNUTTURULMAYA ÇALIŞILAN ŞANLI TÜRK ZAFERİ: “KUTÜ’L-AMARE”

Birinci Dünya Savaşı tarihin gördüğü en kanlı savaşlardan biriydi. Osmanlı Devleti de bu savaşta birden fazla cephede savaşmaktaydı. Bu cephelerden… Devamını oku

GÜL YÜZLÜNÜN SÜMBÜL SAÇLARI

GÜL YÜZLÜNÜN SÜMBÜL SAÇLARI

Divan şiirinin en çok eleştirildiği husus, soyut bir âlemde muhayyel tablolarla günlük yaşantıdan uzak bir muhtevaya sahip olduğu iddiasıdır. Tanzimat… Devamını oku

EVDEKİ HESAP

EVDEKİ HESAP

Yarınlarım, geçmişi aratacak mıdır? Yoksa gelecek günler, mâzîden parlak mıdır? Zamanın kılıç izi, eşyâda görünmekte İnsan, eylemlerinin rengine bürünmekte Pişmanlıklar… Devamını oku

DURSUN FAKİH

DURSUN FAKİH

Tefsir, hadis ve fıkıh âlimi. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in bacanağı, Şeyh Edebali’nin hemşehrisidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Sultan Orhan devrinde… Devamını oku

OSMAN GAZİ’NİN NASİHATNÂMESİ

OSMAN GAZİ’NİN NASİHATNÂMESİ

Şiir Medeniyeti Osmanlı, sadece bir siyasî ve askerî bir organizasyon olarak bir devletin değil, aynı zamanda bir medeniyetin adıdır. Bu… Devamını oku

DUANIN ŞİİRİ MÜNÂCÂT

DUANIN ŞİİRİ MÜNÂCÂT

Kur’ân-ı Kerim’de dua ile ilgili birkaç ayet: “Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua… Devamını oku

İSLÂM’A DAVETTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İSLÂM’A DAVETTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Allah Rasûlü (s.a.v.)’nün tebliğ ve beyan görevinin yanında bir başka görevi de insanları getirdiği dine hikmetle ve güzel öğütle çağırmaktır:… Devamını oku

KADININ HAYIZ GÖRMESİ HZ. HAVVÂ’NIN İŞLEDİĞİ GÜNAHIN BİR SONUCU MU?

KADININ HAYIZ GÖRMESİ HZ. HAVVÂ’NIN İŞLEDİĞİ GÜNAHIN BİR SONUCU MU?

İslâm âlimleri sahih, doğru, isrâiliyâttan ve hurâfeden uzak bilgiyi elde etmek için çok büyük gayretler göstermişlerdir. Çoğu kere böyle bilgileri… Devamını oku

TASAVVUF VE NAKŞBENDÎ MÜCEDDİDÎ HÂLİDÎ BÜYÜKLERİNİN MENKABELERİ

TASAVVUF VE NAKŞBENDÎ MÜCEDDİDÎ HÂLİDÎ BÜYÜKLERİNİN MENKABELERİ

Nasihat Yayınları tarafından yeni bir eser daha siz okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Esere kaynak teşkil eden defter, Sâdât-ı Kiram’dan Tokatlı Mustafa… Devamını oku