GELENEKSEL MARAŞ KONUTLARI (MİMARİ SÜSLEME ÖZELLİKLERİ)

Kahramanmaraş ili Dülkadiroğlu Belediyesi’nin Maraş Kültür Yayınları kapsamında yeni eseri daha yayınlanarak meraklılarının istifadesine sunulmuştur. Dülkadiroğlu Belediyesi bu sefer geleneksel Kahramanmaraş konutlarını konu edinen eseri Geleneksel Maraş Konutları (Mimari Süsleme Özellikleri) başlığı altında yayınlamış. Eser Okt. Dr. Cavit Polat tarafından hazırlanmış.
Eser yedi bölümden oluşmakta. Birinci bölümde, Kahramanmaraş ilinin tarihi, coğrafi ve ekonomik özellikleri anlatılmakta ve bu bölümde Kahramanmaraş Tarihi,     Coğrafi Konum, Ekonomik Yapı gibi başlıklar yer almakta. İkinci bölümde geleneksel Türk konut mimarisinin özelliklerinden bahsedilmekte ve bu bölümde de Geleneksel Türk Konut Mimarisi ile Geleneksel Türk Konutlarında Plan Tipleri başlıkları yer almakta.
Üçüncü bölümde ise mimari açıdan geleneksel Kahramanmaraş konutlarını nasıl olduğu detaylı bir şekilde anlatılmış. Bu bölümde Yerleşim Alanı, Malzeme ve Yapım Teknikleri, Kahramanmaraş’ta Konut Kültürü, Geleneksel Kahramanmaraş Konutlarının Plan Özellikleri, Geleneksel Kahramanmaraş Konutlarında Plan Elemanları, Yaşama Mekânları ve Servis Mekânları gibi konu başlıklarına yer verilmiş. Dördüncü bölümde de geleneksel Kahramanmaraş konutlarındaki cephe süslemeleri Cepheler, Süsleme Özellikleri, Süsleme Alanları gibi konu başlıklarıyla çok detaylı bir şekilde okuyucuları aydınlatılmaya çalışılmış.
Beşinci bölümde ise bu sefer geleneksel Kahramanmaraş konutlarında iç mekân elemanları ve süsleme özellikleri yine detaylı bir şekilde anlatılmış. Bu bölümde konu başlıkları genelde İç Mekânlar, Süsleme Özellikleri, İç Mekân Süsleme Elemanları olarak yer almış. Altıncı bölümde genel bir değerlendirme ile sonuç bölümüne yer verilmiş. Yedinci ve son bölüme ise daha çok hangi mahallede ne tür süslemelerin yapıldığını gösterir çizelgelere yer verilmiş.
Eser, fotoğraflar, çizelgeler ile eski konutların çizimlerine de yer verilerek daha bir zengin hale getirilmiş.
Dülkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay eserin Takdim bölümünde şu ifadelerde bulunmuş:
“Her vilayetin coğrafyası ayrı ayrı olur. Üstünde yaşayan insan dâhil bu böyledir. Kimi belde vardır taş üstüne oturur. Taşta işlemeye müsait olur. Duvar yapımında kullanılır. Üstünde nakış yapılır. Uygun yerlere yerleştirilir. Taşla yaptığınız ev çağa dayanır, çağları aşar. Geçmişten gelir güne, aya, yıllara şahit olur. Geçmişi geleceğe haber verir. Tarihin çöplüğüne zor atılır. İçindeki insanı rahat ettirir. Sıcak ve soğuğa karşı korur.”
Yenisi yapılmayan konakların dünden bugüne intikal edenlerinin bir bir yok olduğunu belirten Başkan son olarak da, yok olan bu konakları korumak için şu önerilerde bulunuyor:
“Elde kalan konakları ta’mir. Ta’mirle ömrünü uzatma. Kullanılır hale getirme. Tarihe şahit ettirme. Bunların yapılış tekniklerini, özelliklerini tespit etme. Şartları içinde yapılabiliri, yapılamayanı ortaya koyma. İmkânların getirdiğini belirleme. İmkânsızlığın götürdüğünü izah etme. Kültür inanç, yapı münasebetini ortaya koyma. İklim ve yapı ilişkisini ortaya çıkartma. Maraşlının coğrafyası üstünde neler yaptığını orta yere koyma.”

Sayfayı Paylaş