205.Sayı

LÂLELİ KÜLLİYESİ’NDEKİ “NAKŞ-I KADEM-İ SAÂDET”

somuncubaba-205-01basyazi

Sultan III. Mustafa devrinde yapılan büyük imar faaliyetleri programında inşa edilen Lâleli Külliyesi 1760-1764 yılları arsında Sultan III. Mustafa tarafından… Devamını oku

ALTMIŞALTINCI HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Ey Cemâat-i Müslimîn! Bilmiş olunuz ki; dünyâ ve âhiret saadeti için her şeyden evvel kuvvetli bir îmân lâzımdır. Saadetin yegâne… Devamını oku

ARI VE BAL ÂYETLERİNİ OKUYUP DÜŞÜNMEK

ARI VE BAL ÂYETLERİNİ OKUYUP DÜŞÜNMEK

Balarısı anlamına gelen nahl, bir Kur’ân sûresinin adıdır. Nahl, “bağış-hediye” demektir. Bal arısının ürettiği bal, insan için en güzel bağış… Devamını oku

ALÂEDDÎN ATTÂR (K.S.)

ALÂEDDÎN ATTÂR (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE –  Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Alâeddîn Attâr (k.s.)’ın tam adı Muhammed b. Muhammed el-Buhârî el-Harezmî… Devamını oku

LÂLELİ CAMİİ VE “LÂLELİ BABA”

LÂLELİ CAMİİ VE “LÂLELİ BABA”

Lahûtî Bir Mabetler Şehri: Medeniyet Beşiği Kadim İstanbul Osmanlı’ya asırlarca payitahtlık yapan İstanbul bir mabetler şehridir. Süleymaniye, Sultan Ahmet, Fatih,… Devamını oku

ADÂLET PEYGAMBERİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

ADÂLET PEYGAMBERİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

Bilindiği gibi İslâm’ın ilk yıllarında Hz. Muhammed (s.a.v.)’in çevresinde toplanan inananlar arasında az sayıda varlıklı kimseler olmasına rağmen, çoğu, kölelikten… Devamını oku

SADECE “ALLAH RIZASINA” TALİP OLMAK

SADECE “ALLAH RIZASINA” TALİP OLMAK

Tasavvufî hayatın temel kavramlarından biri olan rıza; sözlükte “hoşnut ve memnun olmak, tasvip etmek, beğenmek” anlamını taşır. Kur’an’da ve hadislerde… Devamını oku

DERVİŞLERİN TEBERRÜK ÂDETİ

DERVİŞLERİN TEBERRÜK ÂDETİ

Teberrük; bereketlenmek demektir. Mübârek yer, kişi veya eşyâdan mânevî bir etki elde etmeye, bereket ve uğur bulmaya çalışmaktır.1 Sûfî gelenekte… Devamını oku

LÂLELİ BABA

LÂLELİ BABA

Bir Sultan, bir çiçek, bir de evliya, Üçüncü Mustafa, Lâleli Baba, Kimin ihtiyacı olsa duaya, Edermiş çok defa Lâleli Baba…… Devamını oku

GÜZEL KONUŞMAK

GÜZEL KONUŞMAK

Mü’min kul, bütün hayatını güzelleştirmek için çabalar. İbadetlerinden lezzet alabilmek ve Allâhu Teâlâ’nın murâd ettiği gibi edâ edebilmek için gayret… Devamını oku