ŞEHZÂDEBAŞI

Bir güzel Sultan’ın iki has oğlu,
Yolları gözyaşı, yönleri zahmet,
Süleyman Han gibi Allah’a bağlı,
Şehzâde Mustafa, Şehzâde Mehmet…

İki Baş-Şehzâde toprağa girdi,
Kanunî tarifsiz acılar gördü,
Menzile ermeden, uçmağa vardı,
Şehzâde Mustafa, Şehzâde Mehmet…

Yakut çinilerde çınlar bir sadâ,
Bir taht, ters-yüz sandukada dursa da,
Kardeş İstanbul’da, abi Bursa’da,
Şehzâde Mustafa, Şehzâde Mehmet…

Şehzâdebaşı’nda Sinan imzası,
Çifte minarede iğne oyası,
Beş asırdır Ümmet tutar bu yası;
Şehzâde Mustafa! Şehzâde Mehmet!

Celil’im tarihte bitmez öğütler,
Muhibbi’den, Muhlisi ’ye beyitler,
Mahzun türbelerde yatan yiğitler,
Şehzâde Mustafa, Şehzâde Mehmet…

Sayfayı Paylaş