DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

1. Bu cân u dil ezelden meftûnun oldu dilber
Aklını aldı zülfün mecnûnun oldu dilber

2. Her nigâhınla câna bin yâreler açarsın
Âşıkına cevr etmek kânûnun oldu dilber

3. Hicr-i firâkın ile gam-hâne oldu gönül
Îd-i vaslınla şâd et mahzûnun oldu dilber

4. Nokta-i hedefe nâgâh gamzen oku dokundu
Cân u dilin şikârı efsûnun oldu dilber

5. Gayrılara nice cân versin şehâ Hulûsî
Kurbânlığa yolunda medyûnun oldu dilber

Sayfayı Paylaş