AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ

Bu nasıl bir faslı-ı kader,
Şam’daydın, Samsun’a gittin?
Soyun Ebu Bekr’e erer,
Ak Şeyhimiz, Akşemseddin…

Çalışkanlık, ilim sende,
Üstün zekâ, bilim sende,
Hafız oldun yedisinde,
Ak Şeyhimiz, Akşemseddin…

Türk tıbbının güçlü sesi,
Tasavvufun gür nefesi,
Bayram Veli halifesi,
Ak Şeyhimiz, Akşemseddin…

Dillenip nice eserde,
Dualarda perde perde,
Göle dönmüş secdelerde,
Ak Şeyhimiz, Akşemseddin…

Yetiştirdin Mehmet Han’ı,
Keşfettin Eyüp Sultan’ı,
Senle yazdık bir destanı,
Ak Şeyhimiz, Akşemseddin…

Hızır gelmiş sana ulak,
Yaşamışsın gözden ırak,
Fethe erdik bayrak bayrak,
Libasın ak, sakalın ak,
Ak Şeyhimiz, Akşemseddin…

Göynük senle mutlu böyle,
Huzurunda bir şey söyle,
Celil’ine nazar eyle,
Ak Şeyhimiz, Akşemseddin…
Akşemseddin Hazretleri…

Sayfayı Paylaş