GÜNCEL DİNÎ KONULAR VE FIKHÎ HÜKÜMLER

g dini konular

Nasihat Yayınlarından yeni bir eser daha…
Dergimizin yazarlarından Prof. Dr. Abdullah Kahraman’ın 2008 yılından beri dergimizde yayınlanan yazılarından derlediği ”Güncel Konular ve Fıkhî Hükümler” adlı eseri okuyucuların istifadesine sunuldu.
Kitap, içerisindeki konular itibarıyla, başucu kitabı olabilecek, günlük hayatımızda sıkça karşılaşabileceğimiz güncel konulardaki şüphe ve sorularla ilgili olarak rahatlıkla ve güvenle başvurabileceğimiz bir eser.
Ticarî hayatımızdaki karşılıklı ilişkiler, sihir ve büyü, nikâh ve boşanma, paylaşım siteleri ve medya ahlakı, helal kesim ve katkı maddeleri, sigorta ve borsa, hisse senedi gibi konuların yanında bir kul olarak yerine getirmemiz gereken dinî vazifelerimiz, ibadetlerimizle ilgili birçok konuya ışık tutan eserde yer alan konularda bazıları şu şekilde: Fıkıh, Mükellef ve Mezhep, Dinî Problemlerin Pratik Çözümü: Fetvâ, Fetvâ Verenin Taşıması Gereken Vasıflar, Kur’ân’da Yasaklanan Davranışlar, Bir Arada Yaşama Ahlâk ve Hukûku, İslâm’da Kadın Hakları, İki Kadın ve İki Hüküm, İslâm Miras Hukukunda Kadın, Nikâh, Boşama ve Boşanma Hakkı, Helal Gıda ve Amel-i Sâlihle İlişkisi, Haram ve Helal Olduğu Şüpheli Şeylere Karşı Dinî Tavrımız, Helâl Kesimle İlgili Bazı Güncel Meseleler, Gıdalarda Katkı ve Kimyasal Maddeler, Helâl Gıda Sertifikasyonu, Helâl Kazanç Bilinci, İslâm’ın Tedâvîye Verdiği Önem ve Haram Yolla Tedâvî Mümkün mü, Yemin ve Kefaret, Organ Nakli, Sihir ve Büyü, Kira ve Kiracı, Kamu Malı ve Vakıf Malından Yararlanma, İletişim Ahlâkı ve Sorumluluk, İşçi ve İşveren İlişkileri, Katılım Bankaları ve Yaptıkları İşlemler, İslâm Hukukuna Göre Borsa ve Hisse Senedi, Sigorta, Fâiz Hassasiyeti ve Müslümanlar, Fâiz Hassasiyetini Zedeleyen Bazı İşlemler…
Kitapla ilgili olarak yazar önsöz bölümünde şunları dile getirmiş: “Din, Yüce Allah’ın kulları olan insanların Allah’ın mülkünde O’nun rızasına uygun bir şekilde yaşamaları için yine Yüce Allah tarafından Peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği İlahî nizamın adıdır. Dinin temel hedefi, insanlar için faydalı olan ne ise onu sağlamak, öngörmek ve yaşatmak, insan için zararlı olanları da bertaraf etmektir. Bunun için de Yüce Allah Kur’ân’da kullarından istediklerini, emir ve yasaklar manzumesi şeklinde ifade etmiştir. Allah’a kulluk bilinci taşıyan ve sorumluluk sahibi müttaki mü’min emirlere elinden geldiği kadar uyar, yasaklardan da kaçınır. İnsan hayatının genişliği ve hayat olaylarının çeşitliliği içinde helal ve haramın ne olduğunu bize öğreten ilim fıkıh ilmidir. İnsanın Allah ile diğer insanlar ve canlılar ile eşya ve evren ile olan bütün ilişkilerinde insana rehberlik edecek genişlikte olan fıkıh ilmi, aslında bir Müslüman için pusula durumundadır.
Fıkıh ilmi, yapısı itibariyle durağan değildir. Onun için hayatı ve hayat olaylarını takip eder. Yeni ortaya çıkan ilişkileri dinin esasları çerçevesinde değerlendirerek onlara helal veya haram gibi hükümler verir. İslâm’ın evrenselliği bu şekilde ortaya çıkmış olur.
Elinizdeki kitap; Somuncu Baba Dergisi’nde 2008 yılından beri güncel dinî problemlere dair yazılan seçme yazılardan oluşmaktadır. Bu yazılar yaptığımız akademik çalışmaların geniş okuyucu kitlesine hitap edecek bir özeti mahiyetindedir. Herbir yazı belki birkaç kitabın özeti durumundadır.”
Nasihat Yayınları: Tel: 444 36 61

nasihatyayinlari.com

Sayfayı Paylaş