DİRİLİŞ GAZELİ

somuncubaba-200-15dirilis

Eğer birlik olmazsak, güç-kuvvet nasıl çıksın?
Sahte sona ersin ki, ortaya asıl çıksın

Allah ve Resûlü’nün apaçık gösterdiği
Cadde-i Kübrâ adlı, şerefli fasıl çıksın

Her şey yerli yerinde, dünyâ ve âhirette
Yerden gökten mağfiret, her an, muttasıl çıksın

Sonsuz saâdet içre, cennet ile Cemâl’de
Günler, haftalar, aylar, nice mevsim, yıl çıksın

Osman Gâzî atası, Ertuğrul’un diliyle:
“Kutlu Yol’da kılıcım, gök girsin, kızıl çıksın!”

Sayfayı Paylaş