OSMAN GAZİ

197-somuncubaba-osman_gazi

Ertuğrul Gazi’nin oğlu olan Osman Gazi, Kayı Boyu’ndan üç kıtaya yayılan büyük bir devletin kurucusudur. Babasından ve Selçuklulardan aldığı emanete hakkıyla sahip çıkan bu şanlı Oğuz Beyi, İlâ’yı Kelimetullah’ı, yani Allah’ın ismini yüceltmek ve hak din İslâm’ı yaymak için cansiperâne çalışmış ve altı asır ayakta duracak Osmanlı Devleti’nin temelini atmıştır.

Günümüzdeki bütün dünya liderlerine örnek olan ve yüce bir medeniyetin temelini atan Osman Gazi, fethettiği topraklarda Müslümanlar için olduğu kadar gayr-ı müslimler için de adalet, müsamaha, huzur ve barış ortamını sağlamış, bütün insanlığa muhteşem bir devlet modeli armağan etmiştir.

Bâbıâli olarak bilinen yayın dünyasına yeni katılan ve yerli ve milli özellikleri öne çıkaracak olan bir kültür kuruluşu olma iddiasında ve emelinde olan, arka planda Damla Yayın Grubu’nun yaklaşık 50 yıllık tecrübesini ve birikimini taşıyan Mihrabat Yayınları, Cavit Ersen’in sürükleyici bir üslûp ve akıcı bir Türkçe ile kaleme aldığı Osman Gazi isimli bu değerli eserini okuyuculara takdim ederken, toplumda uyanan tarih şuuruna ve genç nesillerde giderek genişleyen ecdat sevgisine de katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Eserin içeriği hakkında kısa ve öz olarak önsöz bölümünde şu ifadeler yer almaktadır: “Bir aşiretten cihan devleti çıkaran, Devlet-i Âli Osman’ın kurucu liderleri olan Ertuğrul Gazi ile Osman Gazi’nin ibretamiz, destansı hayatı burada yer alıyor. Eserde, az kuvvetine rağmen Moğollarla ve Bizanslılarla cansiperane çarpışan şanlı cengâverlerin, akıncı beylerinin, cesur alplerin unutulmayacak ilgi çekici mücadelelerine şahit olacaksınız.”

Önsözde ayrıca yazar hakkında da bilgiler verilerek, 1980 öncesi Türkiye’sinde Osman Yüksel Serdengeçti gibi en çok okunan ve sevilen yazarlarımızdan biri olan yazar Cavit Ersen’in bugün ne yazık ki isminin edebiyat çevrelerinin bile tam manasıyla bilmediğini, dolayısıyla Mihrabat Yayınları olarak, Cavit Ersen’in eserlerini kültür hayatımıza kazandırılarak büyük bir değerimizin yeniden hatırlanmasına vesile olunacağı böylelikle de geçmişle gelecek arasında mevcut olması gereken kültürel köprünün kurulmasının hedeflendiği dile getirilmiştir.

“Bu bir kültür hizmeti olduğu kadar aynı zamanda bizim için ihmal edilmemesi gereken bir vefa borcudur. Zira vefa duygusu eksik toplumların hafızaları da zayıf olur, güç ve moral alacakları mazileriyle irtibatları tamamen kopar.” ifadelerinin yanında “Son yıllarda Devlet olarak tarihimizle barıştık, millet olarak ecdadımızı, mazimizi okumaya, anlamaya ve sevmeye başladık. Şüphesiz bu çok önemli bir gelişmedir. Bu büyük buluşmada kültür yayıncılığının yeri ve rolü büyük. İşte Mihrabat’ın kurucuları, bu hayırlı faaliyetlerin içinde olmak ve gelecekte hayırla yâd edilmek üzere tarihî eserlere ağırlık veriyorlar. Ama tarihin dışında diğer kültürel kitaplar da bu yayın faaliyeti içinde olacaktır.” ifadelerine de yer verilmiş.

Mihrabat Yayınları

Prof. K. İsmail Gürkan Cad. No: 8 Cağaıoğlu/İstanbul

Tel: 0 212 514 28 28

www.mihrabatyayinlari.com

Sayfayı Paylaş