AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ HAZRETLERİ

197-somuncubaba-aziz_mahmud

Aziz Mahmud Hüdâyî, (kuddise sirruh) kimdir?

Gönülleri onaran, mübârek bir hekimdir

 

Şereflikoçhisar’da, bu fânîye gelişi

Cüneyd-i Bağdâdî’ye dayanmakta geçmişi

 

Kendi mısrâlarıyla, Habîbullah soyundan:

“Sensin yâ Resûlallah/Ceddîm ü pîrîm sultan”

 

Yaklaşık doksan sene, verimli ömür sürdü

Sekiz Osmanoğlu’na, hürmetle el öptürdü

 

Muhteşem Sultanahmet minberinde ilk hutbe

Benzerini görmedi, asırlardır bu kubbe

 

Dördüncü Murad Hân’a, o kuşattı kılıcı

Mânevî tasarrufu, yüzyıllardır kalıcı

 

Çocukluk seneleri, Sivrihisar’da geçti

Kendine ilim-irfan, hikmet yolunu seçti

 

Dünyevî ve uhrevî, ilimleri öğrendi

Hak yolunu gösterdi, nümûne oldu kendi

 

Celvetiyye Dergâhı, İstanbul Üsküdar’da

Herkesin sığınağı, kalınca başı darda

 

Sohbet, irşad, vaazı, otuz kadar eseri

Ümmete feyz kaynağı, doğru yolun rehberi

 

Sâde ve hikmetlidir, tasavvuf şiirleri

Bestesiyle söylenir; dilde, gönülde yeri

 

Kibâr-ı evliyâdan Üftâde’den el aldı

Yaşadığı müddetçe, kalplere maya çaldı

 

Muhyiddîn-i Arabî, Şeyh Edebâlî gibi

Akşemseddin, Gürânî, Bayrâm-ı Velî gibi

 

Hem halkı irşâd etti; ricâli, sultanları

Yüz binlerce müridi, gül alıp satanları…

Sayfayı Paylaş