TÂ ELEST’TEN YOLDUR BANA!..

196-somuncubaba-ta_elest

Aç o vahyin sofrasını;
“Tevhîd” diyen dildir bana!..
Sar bu hicret yarasını;
Hüzün yüklü “Gül”dür bana!..

Cân seyrine saldım nazar;
Aşk mülküne düştü efkâr!..
Hak’tan gelen her i’tibâr;
Hakkı tutan eldir bana!..

Gönül kanma mala, mülke;
Cehd et, dayan farkı, farka!..
Tut, kulak ver dönen çarka;
Nefs öğüten seldir bana!..

Hayrımda mı her gizli şer?
Gör, bir ömrü etme heder!..
Yedi nefse inen Mahşer;
Aşktan gelen hâldir bana!..

Değme, hoştur bu telaşım;
Aşkım oldu cân sırdaşım!..
Aşk derdiyle dönen başım;
Su, od, toprak yeldir bana!..

Gel gör benim varın özü;
Her sûrede buldum izi!..
“Kader” denen ince yazı;
Tâ Elest’ten yoldur bana!..

Sayfayı Paylaş