DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Zülfün gün yüzüne çekmiş
Yârın meğerki gamı var
Âşıkın kanını dökmüş
Bildim ki bir mâtemi var

Güle benzer yanağının
Müle benzer dudağının
Ciğerde onmaz dağının
Gamzesinin merhemi var

Sâkîler ebced okumuş
Sâde şarâb sunma diler
Var ise la’l-i lebinin
Elde karışmış demi var

Gamze ile gamzedeli
Gönlüme etdim n’idelim
Gamze ile gamz edeli
Cân ile bir hem-demi var

Kaşı kara yayı kurup
Kirpik okun durmaz atar
Kasdı nedir cân alıcı
Gamzesinin bir kemi var

Bülbül-i şeydâ olana
Gül mü bulunmaz â gönül
Hem-dem olur câna ânın
Kandaki bir mahremi var

İçdi Hulûsî yine ol
La’l-i lebinden bir kadeh
Gördü ki Îsâ deminin
Andaki câm-ı Cem’i var

Sayfayı Paylaş