SIR EYLEYEN HİKMETİ DUY!..

194-somuncubaba-sir

Dön, bu aşkın Kâbe’sini;
Nûr eyleyen vahdeti duy!..
Arzın, Arş’ın secdesini;
Bir eyleyen hasleti duy!..

Kor yürekten al bu sesi;
Ayet ayet doku nefsi!..
Tevhîd yüklü her nefesi;
Gür eyleyen rahmeti duy!..

Gönül, seyre sal nazarı;
Kış içinde gör baharı!..
“Vuslat” diyen intizârı;
Yâr eyleyen halveti duy!..

Özde doğsun irfân nûru;
Tecellide gör o Tûr’u!..
Gel bir ömre çalan Sûr’u;
Sır eyleyen hikmeti duy!..

Hak adıyla döner bu çark;
“Hakk’ı” söyler cezbe-i aşk!..
Başımda mı yedi eflâk;
Var eyleyen himmeti duy!..

Bezm-i cânda duy bu cânı;
Âb-ı hayat bil ihsânı!..
Garîp kula bir devrânı;
Dar eyleyen kudreti duy!..

Sayfayı Paylaş