194.Sayı
Sayfa:2

MEVLÂNÂ DİLİYLE EĞİTİMCİNİN TEMEL HASLETLERİ

DEVREDEN PERVÂNELER

Mevlânâ’nın muhâtabı insandır. İnsanı tanımak, insanlık cevherine sahip çıkmak, insana değer vermek, insanlık dâvâsını gütmek ve insanlık vazifesini kuşanmak Mevlânâ’nın… Devamını oku

İŞTE OSMANLI

194-somuncubaba-osmanli

Çadırdan Saraya, Saraydan Sürgüne… Cihâna hükmeyleyen, Devlet-i Âliye’nin Sevgisi kalbimizde, tuğrası göğsümüzde. Dört yüz küsur çadırdan, birden bir güneş doğdu… Devamını oku

CEZAYİRLİ HASAN PAŞA OSMANLI DEVLETİ’NİN ABD’Yİ VERGİYE BAĞLAMASI

194-somuncubaba-cezayirli

Cezayirli Hasan Paşa, Osmanlı Devleti’ne hizmet etmiş, cesaretiyle tanınmış sadrazamlardandır. Heybetli görünüşünden dolayı önceleri kendisine “Palabıyık” lakabı verilmişse de sonraları… Devamını oku

RABB’İMİZE VE KULLARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

194-somuncubaba-sorumluluk

Her insan bir takım hatâlar işler. Başkalarıyla ilişkilerinde zaman zaman sorunlar yaşar; sinirlerine hâkim olamayıp kalp kırdığı, haksızlık ettiği olur;… Devamını oku

EBÛ HANÎFE’NİN BAZI VASİYETLERİ

194-somuncubaba-ebuhanife

Kültür ve ilim tarihimizde vasiyetnâmeler bir irşat yolu olarak görülmüştür. Bunun için bazı büyük âlim ve sûfîlerin vasiyetleri meşhur olmuştur…. Devamını oku

GÖZÜMÜN NURU NAMAZ

194-somuncubaba-namaz

Namaz, Müslümanların günde beş defa belirli vakitlerde yerine getirdikleri farz bir ibadettir. “Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli… Devamını oku

YALNIZ ŞAİR: FUZÛLÎ (1483-1556)

194-somuncubaba-fuzuli

Osmanlı Devleti’nin zirvede olduğu 16. asır aynı zamanda edebiyatta da zirve şahsiyetlerin yetiştiği bir dönem olmuştur. Bâkî, Zâtî, Hayalî Bey,… Devamını oku

MÜŞTAK BABA

194-somuncubaba-mustakbaba

Müştak; iştiyak duyan, özleyendir Sevdiğinin yolunu gözleyendir Bitlisli Muhammed Mustafa Müştak Kâdirî şeyhi olduğu muhakkak Bin Yedi Yüz Elli Dokuz’da… Devamını oku

İSLÂMÎ MÜCADELEDE NEBEVÎ METOD

194-somuncubaba-islami_mucadele

İslâm, Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği tek ilahî dindir. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’den başlayarak son peygamber Hz. Muhammed… Devamını oku

VATANIM DA VATANIM

194-somuncubaba-birlik

Bu sancak rengini kandan almıştır, Hiç kimsenin kan dökmeye hakkı yok!.. Bu topraklar ceddimizden kalmıştır, Hiç kimsenin taş sökmeye hakkı… Devamını oku