MÜŞTAK BABA

194-somuncubaba-mustakbaba

Müştak; iştiyak duyan, özleyendir
Sevdiğinin yolunu gözleyendir

Bitlisli Muhammed Mustafa Müştak
Kâdirî şeyhi olduğu muhakkak

Bin Yedi Yüz Elli Dokuz’da doğdu
Yaş Yetmiş Üç, dünyâyı yasa boğdu

Daha çocukken cezbeye tutuldu
Mâşûk’unu gönül yoluyla buldu

Âlimlerden, âriflerden ders gördü
Sabırla, sebatla eserler ördü

Eyüp’teki dergâhında oturdu
II. Mahmud Han’la dostluk kurdu

Aynı zamanda güzel konuşurdu
Aruzla çok sağlam bir şiir kurdu

Dîvân’ı yayınlandı defalarca
Bir Dîvân’ı daha var; Farsça

Bağdat ve Hindistan, Hicaz’ı gezdi
Nice olacağı önceden sezdi

Dedi ki: “Ankara başkent olacak
Ve İstanbul’un yerini alacak”

Bu söz kimisine göre kehânet
Kimine göre keşif ve kerâmet

İsabet olur; dense, öngörü
Böyle öngörüler onda bir sürü

Hâfız, Hattat, Mûsıkîşinas, Meftun
Muş’ta vefât etti, orada medfun

Yüce Hak sırrını takdîs eylesin
O’na Müştak olan gayrı neylesin…

Sayfayı Paylaş