SOHBETLER -3

Somuncu Baba

Nasihat Yayınları tarafından daha önce iki cildi yayınlanan “Gönülden Gönüle Sohbetler” isimli kitabın üçüncü cildi okuyucusuyla buluşuyor. 378 sayfalık eser Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyetinin takdimiyle başlıyor. Aslında bu takdim kitabın hem özeti hem de sohbet üslubu hususunda bir tür açıklama özelliği gösteriyor.

Takdimde sohbetin mahiyeti ve sohbet geleneği hususunda şu ifadelere yer veriliyor: “Sohbet¸ insanın suya duyduğu ihtiyaç gibidir. Rastgele toplanmış¸ şuursuz¸ gayesiz¸ sıradan bir topluluk sohbet ortamı oluşturamaz¸ oluştursa


Nasihat Yayınları tarafından daha önce iki cildi yayınlanan “Gönülden Gönüle Sohbetler” isimli kitabın üçüncü cildi okuyucusuyla buluşuyor. 378 sayfalık eser Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyetinin takdimiyle başlıyor. Aslında bu takdim kitabın hem özeti hem de sohbet üslubu hususunda bir tür açıklama özelliği gösteriyor.


Takdimde sohbetin mahiyeti ve sohbet geleneği hususunda şu ifadelere yer veriliyor: “Sohbet¸ insanın suya duyduğu ihtiyaç gibidir. Rastgele toplanmış¸ şuursuz¸ gayesiz¸ sıradan bir topluluk sohbet ortamı oluşturamaz¸ oluştursa da o sohbetten bir haz alamaz. Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in iman halkası etrafında toplanan¸ onun sohbet şerefine erişen bahtlı insanlara “sahabe” denilmiştir. Âlemlerin Efendisi (s.a.v.) bu ilim ve edep âbidelerini sohbetleriyle yetiştirmiştir. Sahabe efendilerimiz¸ Peygamberimizden görerek¸ duyarak ve tatbik ederek hayatlarını bu muhabbet halkasının içinde idame ettirmişlerdir.


******


Bütün sohbet meclisleri¸ günahla kirlenen kalplerin arınması¸ temizlenmesi¸ yeniden dirilmesi için birer fırsattır. Kalbini Allah'tan gelecek rahmete açan¸ meleklerin teşrif ettiğine emin olarak oraya gelenler¸ sükûnet içinde o ortamdan huzur alırlar. Her türlü lüzumsuz konuşmadan ve kalbini meşgul eden düşüncelerden kendini muhafaza etmeye çalışırlar. Öğrenmek istediği bir konu varsa¸ müsait zamanı ve şahsı kollayarak edebe uygun olarak sorarak öğrenir. Sohbet meclisleri¸ insanın kendi ruhundaki güzellikleri keşfedeceği¸ hakikati soluklanacağı¸ ruhunu doyuracağı mana sofralarıdır. Bu meclislere mümkün olduğu kadar sık katılmak huzur ve saadetin kazanılmasına vesile olacaktır.


Sohbet ortamlarında kişinin diline ve gönlüne dikkat etmesi genel âdap kurallarındandır. Âriflerin yanında kalbine sahip çıkmayan kimseler sonunda üzülürler. İnsan-ı kâmilin huzurunda gereken en önemli edeplerden birisi de¸ sükûnet¸ sessizlik ve kalp uyanıklığıdır. Allah dostunun bulunduğu meclise giren kimse¸ onun nazarları altına girmiş durumdadır. Bundan sonra var gücüyle edebe sarılıp onun kalbindeki nur ve muhabbete yönelmelidir.”


Takdim bölümünde¸ Bahaeddin Nakşbend Hazretleri'nin sohbet konusundaki şu sözleri naklediliyor: “Bizim sohbetimize gelenlerin bazısının gönlünde muhabbet tohumu vardır¸ dünyevî alâkaların dikenleri arsasında bu tohum gelişememiştir. Bu durumda bizim vazifemiz o dikenleri temizlemektir. Bazılarının gönlünde ise muhabbet tohumu yoktur. Burada vazifemiz tohum oluşturmaktır.”


Eserdeki sohbetler¸ aslında gerçek manada yapılan sohbetlerin bir bakıma yazılı hâle getirilmesinden oluşuyor. Kitabın sonunda faydalanılan eserler¸ zengin bir kaynakça listesi olarak verilmiş.


Olaylara ve kavramlara İslâmî ve tasavvufî bir nazarla bakılan eserde ele alınan konular şunlardır: Nefse hâkim olmak¸ gönlü olumsuz fiil ve düşüncelerden temizlemek¸ uyku¸ yatma¸ oturma ve meclis âdâbı¸ duanın önemi¸ merhamet bağışlama ve şefkat¸ yemin ve yükümlülükleri¸ hatıralarla güzel kokular¸ ölümü hatırlamak ve ebedî hayatı düşünmek¸ vakar ve ağırbaşlılık¸ büyüklerimizin peygamber sevgisi¸ Allah'ı sevmek Allah için sevmek¸ eve girip çıkma âdâbı¸ şükrün önemi¸ İslâm'da çocuk eğitimi¸ mescitlerin fazileti ve mescit âdâbı¸ iyilerle beraber olmak ve iyiliği tavsiye etmek¸ büyüklerde sadakat ve vefa anlayışı¸ istişâre ve müşâvere¸ büyüklerimizin sanat ve zarafet anlayışı¸ selâm ve selâmlaşma¸ buğz etme-sırt çevirme ve ilişki kesme yasağı¸ zamanı ve fırsatı iyi değerlendirmek¸ hataları bağışlamak¸ kâmil mü'minin özellikleri¸ tasavvufta on bir prensip¸ hayra çağırmak ve kötülüklerden sakınmak¸ nesil eğitimi ve insan yetiştirmek¸ tevbenin önemi¸ İslâm'da / ihvanda kardeşlik duyguları¸ mükellef ve görevleri¸ büyüklerimizin takvâ anlayışı¸ anne-baba hakkı / anne babaya saygı¸ temizlik (hades-necaset)¸ tevazuun önemi¸ İslâm'da aile huzurunun önemi¸ abdest ve abdestin fazileti¸ cömertliğin önemi¸ gönül temizliği / gönlün önemi¸ mescitler-cemaatle namaz ve önemi¸ sağlığın ve sağlık hizmetlerinin önemi¸ İslam'da gençliğin önemi¸ dünya hayatına meyletmemek / maneviyata yönelmek¸ tasavvufta teslimiyet anlayışı¸ kanaatin önemi.


(Gönülden Gönüle Sohbetler¸ Nasihat Yayınları¸ İstanbul 2016¸ 378 s.)

Sayfayı Paylaş