DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler


1. Aşkın yakıp eyledi nâr cümle işimi kıldı zâr


Gitdi kamu nâmûs u âr ey yâr-ı sâdık yâr yâr 


2. Gönlüm sana hayrânedir dîdelerim giryânedir


Bu cân dahi kurbânedir ey yâr-ı sâdık yâr yâr 


3. Bî-çâre kıldın gönlümü âvâre kıldın gönlümü


Bîmâre kıldın gönlümü ey yâr-ı sâdık yâr yâr 


4. Bu gözlerim ermek diler dîdârını görmek diler


Pâyına yüz sürmek diler ey yâr-ı sâdık yâr yâr 


5. Mürüvvet issi âlî-şân müştâkadır sana bu cân


Derdinledir hâlim yamân ey yâr-ı sâdık yâr yâr 


6. Hulûsî'nin yüzü kara her dem düşer âh u zâra


Huzûruna nice vara ey yâr-ı sâdık yâr yâr


Sayfayı Paylaş