CAMİLERDE YAZ DÖNEMİ KUR'AN KURSLARI

Somuncu Baba

"Camilerde açılan yaz kursları da çocuklarımızın istikbali ile doğrudan ilgilidir. Çocuğun camide öğreneceği doğruluk¸ dürüstlük¸ erdemli olma vb. hususlarda birkaç ahlakî davranışı hayat prensibi hâline getirmesi hem hayat sınavını hem de ahiret sınavını kazanmasına yardımcı olacaktır."


Anne ve babaların çocuklarına karşı temel görevlerinden biri de onlara dinini öğretmek ve ya öğrenmelerini temin etmektir.  Birçok anne baba¸ çocukların din öğretimini bizzat kendisi yapamayacağından mahallesindeki caminin ya da Kur'an Kursu'nun hocasına başvurmak durumundadır. 


Camilerde¸ isteyen vatandaşlara ve çocuklara Kur'an ve temel dinî bilgiler dersi vermek¸ cami görevlilerinin aslî görevlerindendir. Hiçbir hoca efendi¸ makul bir mazereti olmadığı sürece Kur'an dersi almak isteyenlere hayır demez. 


Birçoğunuz namazda okuduğu dua ve sureleri camide açılan kurslarda öğrenmiştir. Bir ömür boyu ifa ettiğimiz ibadetleri¸ çocukken camide öğrendiklerimizle yerine getiriyoruz. Okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde din konusunda genel bir bilgilenme olsa da¸ bu dersler uygulamalı olmadığından ve yüzeysel bir din bilgisi verdiğinden yetersiz kalmaktadır. Din öğretiminde ve eğitiminde abdestin nasıl alındığını¸ namazın nasıl kılındığını da uygulamalı olarak göstermek gerekir. 


Peygamberimiz (s.a.v.); “İlim öğrenmek kadın erkek her Müslüman'a farzdır.” buyuruyor. Farz olan ilim¸ âlimlerin çoğunluğuna göre dinin temel emir ve hükümlerini yerine getirmemizi sağlayacak temel dinî bilgilerdir. Buna ilmihal bilgisi denilmiştir. Bir İslâm ilmihali kitabında yazılı olanları öğrenmek sadece hocaların değil¸ her Müslümanın görevidir. 


Günde beş vakit ezanın okunduğu bir İslâm ülkesinde Allah'ın emir ve yasaklarını bilmemek mazeret sayılmaz. Nasıl ki mahkemede sanığın¸ bu işin suç olduğunu bilmiyordum demesi onu kurtarmıyorsa¸ dinen haram olan bir fiilin işlenmesi de -o fiilin haram olduğunu bilsin ya da bilmesin- onu günaha girmekten kurtarmaz. Allahu Teâl⸠Kur'an-ı Kerim'de mealen “Bilmiyorsanız bilenlere sorun.”1 buyuruyor. Hayat boyu¸ bildiklerimizle amel etme¸ bilmediklerimizi de öğrenme çabası içinde olmalıyız. Peygamberimiz (s.a.v.) de “Siz bildiklerinizle amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi de öğretir.”2 buyurmuştur.


 Tatil deyince aklımıza hiçbir şey yapmadan miskin miskin oturmak ve amaçsız bir şekilde dolaşmak ve eğlenmek gelmemelidir. Tatilde bile olsak her anı faydalı bir işle değerlendirmeye çalışmalıyız. Zira boşa geçen zamanın hesabı sorulacak.Çocuklarımızın İkinci Adresleri Cami ve Yaz Kursları


Camilerde açılan yaz kurslarında çocuklarımız her şeyden önce hayatlarının ikinci adresi olan cami ortamını öğrenmiş ve benimsemiş oluyorlar. Camilerde açılan kurslarda çocuklara;


* Kur'an-ı Kerim tecvitli olarak öğretilmekte¸


* Namazda okunacak dua ve kısa sureler ezberletilmekte¸


* Temel dinî bilgiler¸ itikat¸ ibadet¸ ahlak ve siyer dersleri uygulamalı olarak öğretilmektedir. 


Yaz Kur'an Kursları¸ camilerde ve Kur'an Kurslarında¸ iki ay (üçer haftalık periyotlar halinde toplam dokuz hafta) günlük üç saat¸ haftalık 15 saat¸ toplam 135 saatlik bir kredi olarak planlanmıştır. Düzenli takip edilmesi halinde bu süre hiç de az değildir. 


  Çocuklarımızın istikbali söz konusu olduğunda masraftan çekinmiyoruz. Dershaneye gönderiyoruz ve hazırlık kitapları alıyoruz. Tabiî ki bunlar imkânlar ölçüsünde olması gereken şeylerdir.  Camilerde açılan yaz kursları da çocuklarımızın istikbali ile doğrudan ilgilidir. Çocuğun camide öğreneceği doğruluk¸ dürüstlük¸ erdemli olma vb. hususlarda birkaç ahlakî davranışı hayat prensibi hâline getirmesi hem hayat sınavını hem de ahiret sınavını kazanmasına yardımcı olacaktır. Peygamberimiz (s.a.v.) “Hiçbir baba evladına güzel ahlaktan daha değerli bir miras bırakmış  olamaz.”3 derken çocuğun gelişiminde ahlakî eğitimin hayatî önemine işaret etmiş olmaktadır. 


Bir defasında bir öğretmen¸ laboratuvara elinde bir şişe dolusu süt ile giriyor. Sütü lavabonun kenarına koyuyor. Öğrenciler¸ acaba bu sütün dersimizle ne ilgisi var diye düşünürken öğretmen elinin tersi ile şişeye dokunuyor. Şişe kırılıyor ve süt lavaboya dökülüyor. Öğrenciler¸ tüh eyvah derken¸ öğretmen yüksek sesle¸ “Dökülen sütün ardından ağlamayın.” diyor ve ekliyor; “Dökülen süt¸ hayatta yapılan kazalar¸ hatalar ve ihmallerdir. Bazı hataların telafisi mümkündür ancak çocuk eğitiminde yapılacak hata ve ihmallerin telafisi olmadığı gibi faturası da ağır olabilir.” 


 Allahu Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: “Onlar¸ ‘Rabb'imiz! Bize eşlerimizden ve soyumuzdan göz aydınlığı olacak (çocuklar) armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl.” diyenlerdir. İşte onlar¸ sabretmelerine karşılık¸ (Cennet'in en gözde yerinde) odalarla ödüllendirilirler ve orada esenlik dileği ve selam vardır.”4


  Her öğrenci velisi konuya verdiği önemi de göstermek için çocuğunun ya da torununun elinden tutarak¸ bir dilekçe  ile en yakın camiye müracaat etsin.  Ayrıca¸ çocuk ya da torununuzu sadece camiye göndermekle kalmayın¸ hocası ile görüşerek¸ eğitim ve öğretim sürecini takip edin¸ teşvik edin¸ ödüllendirin.


Açılacak kurslarda yapılacak olan eğitimin¸ çocuklarımız için hayırlı ve bereketli olmasını dilerim.


 


Dipnot1. 16/Nahl¸ 43.


2. Acluni¸ Keşfu'l-Hafa¸ II/265.


3. Tirmizi¸ Birr¸ 33.


4. 25/Furkan¸ 74-75.

Sayfayı Paylaş