DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler


1. Ey gönül senin mihmânın âmed


Müjde ey derdli dermânın âmed 


2. Muntazır râhın beklerken bugün


Ey gamlı şâd ol cânânın âmed 


3. Çık artık Beytü'l-Hazen'den Ya'kûb


Gör ki Yûsuf-ı Ken'ân'ın âmed 


4. Gül gül diyerek zâr eden bülbül


İşte ol gül-i handânın âmed 


5. Artık Mecnûn gel sahrâyı gezme


Leylâ-yı mâh-ı tâbânın âmed 


6. Hayâl-i Hüseyn'le bu feryâdına


İmdâda Şâh-ı Merdân'ın âmed 


7. Derdin Hulûsî cân dosta kurbân


Bak ki sâhib-i kurbânın âmed

Sayfayı Paylaş