EN ÖNEMLİ İKİ NAMAZ: SABAH VE İKİNDİ

Somuncu Baba

"Özellikle bu iki namaz üzerinde durulmasının hikmeti¸ sabah namazının uyku sebebiyle¸ ikindi namazının ise iş yoğunluğu sebebiyle birçok kimse tarafından kaçırılmasından dolayıdır."


Müslümanlar üzerine her gün farz olan beş vakit namazdan ikisinin¸ yani sabah ve ikindi namazının fazileti üzerinde durulmasına işareten Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır:


“Gece ve gündüz melekleri¸ nöbetle yanınıza gelip giderler. Sabah ve İkindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler¸ Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allahu Teâlâ da bildiği hâlde meleklere: ‘Kullarımı ne halde bıraktınız?' diye sorar. (Melekler de): ‘Yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık¸ yanlarına geldiğimizde namaz kılarken bulduk.' cevabını verirler.”1


Bu iki vakit namazın diğerlerine nispetle önemi¸ meleklerin şahitliği ile anlatılmaktadır. Hadiste anlatılan bu tablo¸ aslında şu ayetlerdeki anlatım ile uyum içerisindedir:


“Namazlara ve orta namaza devam edin; gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun.”2 Burada “orta namaz” olarak ifade edilen namazın genellikle sabah veya ikindi namazı olduğu üzerinde durulmaktadır.


“Güneşin batıya yönelmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl; bir de sabah namazını¸ zira sabah namazına melekler şahit olur.”3


Peygamber (s.a.v.) bir gece¸ ayın on dördü olan bedir gecesi aya baktı da¸ şöyle buyurdu: “Sizler şu ayı¸ hiçbiriniz mahrum olmaksızın zahmetsizce gördüğünüz gibi¸ Rabbinizi de öylece göreceksiniz. Artık güneşin doğmasından ve batmasından evvelki namazları gücünüz nispetinde kılınız.” Sonra şu âyeti okudu: “Rabbini¸ güneşin doğuşundan evvel ve batışından önce hamd ile tesbîh et!”4


Özellikle bu iki namaz üzerinde durulmasının hikmeti¸ sabah namazının uyku sebebiyle¸ ikindi namazının ise iş yoğunluğu sebebiyle birçok kimse tarafından kaçırılmasından dolayıdır.


Birçok âlim hadiste bahsedilen meleklerin¸ hafaza melekleri olduğunu söylerken¸ bazı âlimler de¸ başka melekler olabileceğine işaret etmişlerdir.


Ayrıca Yüce Allah'ın¸ kullarının ne yaptıklarını çok iyi bildiği hâlde onların durumunu o meleklere sorması¸ namaz kılanlara nasıl şahitlik yaptıklarını bizzat meleklerin kendilerine söylettirmek içindir. 


Hadis melekleri¸ gece ve gündüz melekleri şeklinde iki grup hâlinde göstermekte ve nöbetleşe görev yaptıklarından bahsetmektedir. Buna göre nöbet değişimi sabah ve ikindi namazlarında gerçekleşmektedir. Yüce Allah'ın sorusuna verdikleri cevapta¸ ayrılırken de¸ tekrar geldiklerinde de Müslümanların namaz kıldıklarını haber vermektedirler.


Bütün bu anlatılanlar ile verilmek istenen mesaj ise¸ Müslümanların bilhassa sabah ve ikindi namazlarının cemaatine devam etmeleri¸ meleklerin haklarında şahitlik yaptığı kimseler arasında olmalarıdır.


 


Dipnot


1. Muvatta¸ Kasru's-salat¸ 82; Buhârî¸ Mevâkît¸ 16¸ Bed'u'l-halk¸ 6¸ Tevhid¸ 33; Müslim¸ Mesâcid¸ 210; Ahmed b. Hanbel¸ Musned¸ II. 312.


2. 2/Bakara¸ 238.


3. 17/İsra¸ 78.


4. 50/Kaf¸ 39; Buhârî¸ Mevakit¸ 16¸ 26.

Sayfayı Paylaş