184.Sayı
Sayfa:3

ALİ ŞİR NEVÂÎ'NİN İLK MESNEVİSİ HAYRETÜ'L-EBRÂR'DA HÂCE BAHÂEDDİN

Somuncu Baba

9 Şubat 1441 tarihinde Herat'ta dünyaya gelmiştir. Aslen Uygur Türk'ü olan bir aileye mensuptur. Çocukluğu Timur'un şehzadesi olan Hüseyin Baykara… Devamını oku

İBN BATTÛTA VE SEYÂHATNÂMESİ

Somuncu Baba

"Dünyanın hiç şüphesiz önemli gezginlerinden birisi olan İbn Battûta'nın¸ seyâhatnâmelere yeni bir anlayış ve uslüp getirdiği ifade edilmektedir. Onun notlarında¸… Devamını oku

ÖVÜNMEK HASTALIĞI

Somuncu Baba

"Övünmenin sebeplerinden birisi de¸ karşıdakilerini hakir görerek kendisini büyük görmektedir; kibre kapılmaktır. Çünkü bir insan karşısındakilere bazı meziyetlerini sayarak övünüyorsa… Devamını oku

TEKKELERDEKİ ÂYÎN-İ ŞERÎFİN İCRÂSI

Somuncu Baba

"Tekkelerin semâ-hâne¸ tevhîd-hâne veya meydân adı verilen bölmelerinde icrâ edilen âyînler genellikle haftada bir defa gerçekleştirilmektedir. Haftanın âyîn yapılan gün… Devamını oku

İSRAFI ÖNLEMEK VE TASARRUF BİLİNCİ

Somuncu Baba

"İsraf ettiğimiz her bir ürünle¸ sadece o ürün telef olmuyor; bizim o ürünü alabilecek geliri elde etmek için çalıştığımız zamanımız¸… Devamını oku

SARIKAMIŞ'IN BEYAZ ÖYKÜSÜ

Somuncu Baba

Sözün ve kalemin dahi donduğu “Sarıkamış Faciası'nı” bilir misiniz? Tarih¸ böylesine bir faciayı ne yazmış ne de görmüştür. Her ocaktan… Devamını oku

İMANDA İHLAS VE SAMİMİYET

Somuncu Baba

"Biz gerçek ihlâs ve samimiyet örneğini peygamberlerin davetlerini toplumlarına açtıkları ilk ve temel başlangıç teblîgâtı olan kelime-i tevhîdde görüyoruz. Çünkü… Devamını oku

BURSA ULU CAMİİ’NDE ZAMANIN ÖTESİNDE

Somuncu Baba

“Ey camilerin ulusu¸ uluların camisi!… Sancılı arayışın hitama erdiği yer. Sen ki Somuncu Baba’nın sırrını ifşa etmişsin. Mâzi¸ hâl ve… Devamını oku

ABDESTTE TİTİZLİK!

Somuncu Baba

“Din dilinde iyi ve güzel şeyler için nasıl melek sembolizmi kullanılıyorsa¸ kötü ve çirkin şeyler için de şeytan sembolizmi kullanılmaktadır…. Devamını oku