GÖNÜL İLİM VE İRFAN EHLİ

Somuncu Baba

Kara toprağın bağrı yarılsa içinde nice hazinelere rastlanır. Toprak dile gelse bize neler söyler… Toprağın hazine olduğu söylenir. Doğrudur. Fakat onun hazine oluşu sadece üzerinde ekip biçtiğimiz ürünler dolayısıyla değildir. Aynı zamanda toprak insanlığın hâfızasını taşımaktadır. İnsanlığın istikâmet önderlerine beşiklik etmektedir. İnsanlığın kutlu önderleri¸ eşsiz muallimleri¸ Allah'ın seçilmiş kulları¸ erdem âbideleri olan peygamberler¸ toprağın koynuna emânet edilmiştir.


Kara toprağın bağrı yarılsa içinde nice hazinelere rastlanır. Toprak dile gelse bize neler söyler… Toprağın hazine olduğu söylenir. Doğrudur. Fakat onun hazine oluşu sadece üzerinde ekip biçtiğimiz ürünler dolayısıyla değildir. Aynı zamanda toprak insanlığın hâfızasını taşımaktadır. İnsanlığın istikâmet önderlerine beşiklik etmektedir. İnsanlığın kutlu önderleri¸ eşsiz muallimleri¸ Allah'ın seçilmiş kulları¸ erdem âbideleri olan peygamberler¸ toprağın koynuna emânet edilmiştir. Peygamberlerden alınan¸ iman¸ ahlâk¸ ibâdet ve istikâmet bayrağını¸ irfan nurunu en güzel şekilde taşıyan Allah dostları velîler ve istikâmet erleri de toprağı süslemektedirler. İşte maddeten ve manen verimli olan Sivas ve Darende topraklarına bir cemre gibi düşen ve ilkbaharı müjdeleyen¸ bir tohum olup ürüne dönüşen adı ve özüyle bu mefhuma uyan¸ İsmail Hakkı Toprak Efendi'nin (k.s.) gönül toprağında yetişen ve bu toprağı süsleyen gönül erlerinden biri olan Hacı Hasan Akyol Efendi'yi anlatan eser¸ dergimizin değerli yazarlarından Prof. Dr. Abdullah Kahraman'ın titiz çalışması sonucu yayınlandı.


“Gönül İlim ve İrfan Ehli' Hacı Hasan Akyol Efendi” adıyla yayınlanan eserde Hacı Hasan Akyol Efendi¸ hayatı¸ not ettiği ayet ve hadisler ile veciz sözleri¸ nasihatleri¸ İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Efendi ve Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Münâsebetleri ve din¸ iman ve ahlak esaslarıyla ilgili görüşleri başta olmak üzere bütün yönleriyle anlatılmaya çalışıldı. Eserin sonuna eklenen fotoğraf ve belgelerle süslenen eser toplamda 328 sayfadan oluşmakta.


Kitabın önsözünde Yazar Prof. Dr. Abdullah Kahraman kitabın hazırlanış amacı ve hazırlanış sırasındaki merhaleleri şu şekilde özetlemiş: ” Çok değer verdiğim İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Efendi (k.s.) ile olan münasebeti de beni etkiledi. Ayrıca Somuncu Baba¸ İhramcızâde¸ Hulûsi Efendi ile ilgili verdiğim bazı konferanslar sebebiyle şahsıma yöneltilen teklifin de bunda etkisi oldu. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı H. Hamedettin Ateş Efendi bu kitabın hazırlanmasında bizi teşvik etti¸ kaynakların temininde vakıf arşivi olarak çok yardımcı oldular. Başta kendilerine şükranlarımı sunuyorum.


Kitabı hazırlarken¸ Hacı Hasan Akyol Efendi'nin Sivas'ta İbnü'l-Hümam Vakfı'na bağışlanmış ve hâlen Kemaleddin İbnü'l-Hümam Yurdunun bir odasında bulunan kitaplarından yararlandık. Ancak esas kaynağımız¸ Hacı Hasan Akyol Efendi'nin kendi el yazısıyla tuttuğu yüzlerce sayfadan oluşan orijinal notları oldu. Bu notları inceleyip okuyarak onun kendi döneminde insanlığa vermek istediği temel mesajları yakalamaya çalıştık. O notlar üzerinden yaptığımız plân ile Hacı Hasan Akyol Efendi'nin nefesini günümüze taşımaya¸ onu sevenleriyle ve okuyup da sevecek tüm okuyucularla buluşturmaya gayret ettik. Yakın tarihimizde yaşamış¸ kendi mütevazı imkânlarıyla insanlara istikâmet yolunda bir şeyler vermeye azamî gayret göstermiş ve kültür hazinemize kazandırdığı kütüphane ile katkıda bulunmuş bir gönül adamının daha fazla tanıtılmasını arzu ettik.”


Prof. Dr. Abdullah Kahraman kitabını son sayfalarını şu cümlelerle tamamlıyor:


“Hacı Hasan Akyol Efendi¸ Tokatlı Mustafa Hâkî Efendi ile başlayan seyr-i sülukunu Sivaslı Mustafa Takî Efendi ile devam ettirmiş nihayet kırk üç yıl beraber olduğu İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Efendi ile tamamlamıştır. Onun vefatından sonra da Darendeli hemşehrisi Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'ye bağlılığını bildirmiştir. O¸ inancını belli bir tasavvuf neşvesiyle şekillendirmiş ve hayatı boyunca istikâmet üzere yaşamaya gayret etmiştir. Yaşayışı ve kişiliği ile insanlara örnek olmaya gayret etmiştir. Mensubu bulunduğu tasavvuf ve tarikat içerisinde kalarak başkalarına öğüt ve nasihat vermiş¸ doğruya teşvik ederek rehberlik etmeye çaba sarfetmiştir.”


Nasihat Yayınları


444 36 61


0 (422) 615 15 54


nasihatyayinlari.com

Sayfayı Paylaş