DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler…


1. Yine gamzeler açdı dilde şerâyih


Göründü dilin derdi andan sarâyih 


2. Cemâlindeki hatt-ı Kur’ân’ı yazsam


Müyesser ola mı bana bu medâyih 


3. Göründü çü sırrın ayân oldu dilde


Kamu setr olup kalmadı bir kabâyih 


4. Onulmaz nice yara açdı nigâhın


Anın faslına ermez akl-ı fesâyih 


5. Yazıldı gönülde o hatt-ı ruhunla


Nice sûreler hikmetinden levâyih 


6. Ayân oldu ruhsâr-ı hüsnün cihâna


Hicâb etdiler ay u gün hep melâyih 


7. Görelden cemâlini dil oldu mecnûn


Kabûl etmez artık o pend ü nasâyih 


8. Kamu mücrime erdi afv ü atâlar


Bilinmedi hergiz şakî vü salâyih 


9. Hulûsî’ye lutf u kerem kıl ki şâhım


Ola ni’metinle ehl-i felâyıh

Sayfayı Paylaş