178.Sayı
Sayfa:2

ALP-GAZİLİK VE GEYİKLİ BABA

Somuncu Baba

Alp; yiğit¸ kahraman¸ cesur ve bahadır anlamlarında kullanılan bir unvandır. Bu kelimeye Orhun Kitabeleri'nde¸ Uygur alfabesinde¸ Kutadgu Bilig'de ve Divan-ı… Devamını oku

HASIMLARININ DİLİYLE KAHRAMAN OSMANLI

Somuncu Baba

"16. yüzyılda yaşamış Macar Seyyah Georgevits¸ Türklerdeki yiğitlik ve kahramanlık melekesinin temelinde şehitlik duygununun yattığını vurgular: Hıristiyan askerler¸ harp meydanında… Devamını oku

ŞEMSEDDİN SİVASÎ'NİN PENDNAME'Sİ'NDE ÖĞÜT YOLUYLA EĞİTİM

Somuncu Baba

Öğüt yahut nasihat etmek¸ dostun dosta iyi niyetli sözleri gibidir. Söyleyen açısından bakıldığında¸ İbn Hazm'a göre “Kişinin dostunu üzen bir… Devamını oku

PEK ÇOK BAĞIŞLAYAN, BÜTÜN GÜNAHLARI ÖRTEN: EL-ĞAFÛR

Somuncu Baba

PEK ÇOK BAĞIŞLAYAN¸ BÜTÜN GÜNAHLARI ÖRTEN: EL-ĞAFÛR Arapça'da el-Ğafûr “örtmek¸ gizlemek ve kirlenmekten korumak için bir şeyin üzerini örtmek” mânâsındaki… Devamını oku

BOSNA VELİLERİ

Somuncu Baba

Alperenlerin Bosna Hersek'e geldiğinde takvimler 1300'lü yılları göstermektedir. Yani Osmanlılardan yaklaşık 100 yıl önce… O dönemde de bu bölgede üç… Devamını oku

SOMUNCU BABA HAZRETLERİ'NİN NASİHATLERİ

Somuncu Baba

Bizler nasihat ve tavsiye pınarlarının besleyip büyüttüğü eşsiz bir medeniyetinin çocuklarıyız. Yeryüzünün bozkırlarına adalet¸ barış ve kutlu bir medeniyet armağan… Devamını oku

TEVÂZU: İNSAN TOPRAĞINI İŞLEMEK

Somuncu Baba

Bugünlerde kızlarımı düşünerek¸ bize ait olan kavramları onlara yeniden tanıtmak ve öğretmek¸ onlarla dertleşmek¸ hâlleşmek ve tecrübelerimi paylaşmak sadedinde mektuplar… Devamını oku

BUNALIMLAR ÇAĞINDA MÜSLÜMANLAR

Somuncu Baba

“Küreselleşme yanında genç dimağlara İslâm'ı öğretememenin sonucu olarak gelecek kuşaklar adına çok fazla iyimser olamıyoruz. Caddelerde ve şehrin başka alanlarında… Devamını oku

MAKAMLA ÖĞÜNMEK CAHİLLİKTİR

Somuncu Baba

Mansıb ile iftihâr etmek öğünmek câh ile Ehl-i fazl'a ârdır gerçi şerefdir câhile Ahî "Bir vazifeye sahip olmakla gururlanmak¸ makamla… Devamını oku

TUNA'NIN HASRETİ

Somuncu Baba

"Tuna her Türk'ün kalbinde kökleşmiş¸ gürbüzleşmiş¸ bizi asırlardır madden ve manen besleyen ruhumuzla mayalanmış¸ benliğimiz ile sevdalanmış bir bütündür. Çınar… Devamını oku