177.Sayı

"SOMUNCU BABA VE HULÛSİ EFENDİ ANMA MERÂSİMİ"

Somuncu Baba

Anadolu'da maneviyatın mayalandığı güzide mekânlardan¸ veliler yurdu Darende; tarihî¸ millî ve manevî değer-leriyle artık ülke sınırlarını aşmış¸ gönül iklimlerinde¸ dünyanın… Devamını oku

YÜZÜÇÜNCÜ HUTBE

Somuncu Baba

Muhterem Cemâat-i Müslimîn! Müminler için¸ manevî kazançları terakki ve tekâmülleri bakımından¸ pek büyük bir fırsat olan mübarek Ramazanın son günlerini… Devamını oku

MERHABÂ RAMAZAN HOŞ GELDİN EY AYLARIN EFENDİSİ!

Somuncu Baba

Hicrî ayların dokuzuncusu ve üç ayların sonuncusu olan mübarek Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu bütün Müslümanlar olarak hissetmeye başladık. Gelişiyle mü'min… Devamını oku

HZ. SÜLEYMAN(A.S.)'DAN KARINCA MESAJI

Somuncu Baba

"Bir peygamber karınca yuvası üzerinde uyumuş¸ uykuda kendisini bir karınca ısırdı diye¸ emretmiş yuvayı yaktırmıştı. Bunun üzerine Yüce Allah onu¸… Devamını oku

CİHAN SULTANLARI DÜNYAYA VEDA EDERKEN

Somuncu Baba

Fanilik vasfını taşıyan bütün varlıklar için “ölüm gerçeği” kaçınılmaz bir sondur. Hele de yeryüzünün halifesi ve mahlûkatın en şereflisi olan… Devamını oku

DARENDE'DEKİ GÖNÜL MEDENİYETİ HAKKINDA NE DEDİLER?

Somuncu Baba

"Bu beldenin toprağı¸ emanet edilene sahip çıkan sağlam bir imanı temsil ederken¸ her dem aydınlık saçan fikirleri bakınız¸ ülkemizin sınırlarını… Devamını oku

SU VE TOPRAK GİBİ YÜZÜN YERDE OLSUN

Somuncu Baba

Su gibi sür yüzü toprağın ayağına düşüp Katreni bahre katıp vâsıl-ı deryâ olagör "Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Kimi karnı… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ'DE HZ. PEYGAMBER'İN (S.A.V.) BUYRUKLARINDAN ÖRNEKLER

Somuncu Baba

Hulûsi Efendi (k.s.)'nin Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî adlı eserini¸ Kur'an ve sünnet ışığında analiz ettiğinizde¸ her bir kelamın telmîh ettiği bir… Devamını oku

HULÛSİ BABA

Somuncu Baba

Aşkla pişti gönül¸ sevgi çağında¸ Hep'ten Hiç'e yürür Hulûsi Baba. Bülbül-i şeydâdır dostun bağında¸ Gülde aşkı görür Hulûsi Baba.  … Devamını oku

GÖNÜL KÖŞKÜ ZAVİYE

Somuncu Baba

Hakikat gülleri burada açar Tohma Kanyonu’nda karsın Zaviye’m!… O iri güllerin rayiha saçar Gönlümün ışığı¸ yârsin Zaviye’m!…   İrfanın yurdusun;… Devamını oku