173.Sayı
Sayfa:2

CÂNÂNIM DEYÛ

Somuncu Baba

Yaratan yaratmış bana kul demiş Sinendeki gonca açan gül demiş Âsi olma Muhammed'i bul demiş Bun can ağlar ağlar cânânım… Devamını oku

SEVMEK

Somuncu Baba

Öyle kolay sanma gülü sevmeyi¸ O sevgi bir ömrün sermayesidir. Bilir misin aşka boyun eğmeyi? O ateş yüreğin pervanesidir.  … Devamını oku

İTİKÂF, HAC, CİHÂD VE KURBANIN HİKMETLERİ

Somuncu Baba

İtikâfın Hikmeti İtikâf¸ akıllı¸ bulûğ çağına gelmiş veya temyiz kudretine sahip bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescidde ibadet… Devamını oku

OSMANLI'NIN HİROŞİMA'SI: ÇANAKKALE

Somuncu Baba

"Çanakkale'de milletimiz tarih sahnesinden silinmek¸ yok edilmek istendi; Hiroşima'da ise Japon milleti… Çanakkale¸ milletçe bizim yeniden doğup ispat-ı vücut ettiğimiz… Devamını oku

BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜ'L-MÜLK

Somuncu Baba

“Nizamü'l-Mülk¸ İslâm dinine büyük hizmetlerde bulunmuştur. O zamanki Selçuklu İmparatorluğu'nun siyasî¸ dinî ve fikrî hasmı olan¸ bozguncu Mısır Fatımîleri'ne ve… Devamını oku

GENÇ NÜFUS MASALI

Somuncu Baba

"Gözlemlerimize göre¸ genç kuşaklarla¸ yaşlı insanlar arasında büyük farklar bulunmaktadır. Bu sadece yaşlıların yaşından¸ gençlerin genç olduklarından değil¸ duygular düşünceler¸… Devamını oku

AŞK VAR, MUTLULUK VAR! MEVLÂNA DÜŞÜNCESİNDE MUTLULUK

Somuncu Baba

Mevlâna düşüncesinde insan; bedenini ve aklını¸ kendi aslî yönünü ortaya çıkarmaya yönelttiğinde mutluluk yoluna doğru bir şekilde yürümeye başlıyor demektir…. Devamını oku

EL-MUKTEDİR

Somuncu Baba

Kendisine hiçbir şey mümtenî olmayan¸ şiddet ve kuvvet ile hiç kimsenin kendisine karşı çıkamayacağı tam kudret sahibi olan Arapçada kadr… Devamını oku

ŞAM VELÎLERİ

Somuncu Baba

Tıpkı büyük zatlar gibi¸ büyük insanlar gibi bazı şehirleri de sadece isimleriyle anmak ve söylemek sanki edebe aykırı kabul edilir…. Devamını oku

DEĞERLERDEN ÖDÜN VERMENİN TEHLİKELERİ

Somuncu Baba

"Asıl olan dış dünyadan kopmadan¸ yeryüzünün ve diğer milletlerin sunduğu¸ geliştirdiği nimetlerden istifâde etmek¸ ama bunun yanında kendi değerleri üzerinde… Devamını oku