172.Sayı
Sayfa:2

İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)

Somuncu Baba

Fıkıhta¸ tasavvufta iki dalda da uzman Müceddidlerin pîri; ol İmâm-ı Rabbânî. Her türlü bidatlara şiddetle karşı çıkar Îmânı tutar diri;… Devamını oku

İMAM-I RABBÂNÎ HAZRETLERİ (K.S.)

Somuncu Baba

Tenzih yollarına süluk eden¸ teşbih ayıplarını örten¸ şerîatın hâllerini koruyan¸ tarîkat erbâbına yardım eden¸ güzellik ve iyilikleri toplayan¸ kayyumluk ve… Devamını oku

ALLAH İÇİN MALDAN VEREBİLME, NEFSE HAKİMİYET, ZEKÂTIN VE ORUCUN HİKMETLERİ

Somuncu Baba

" Zekâtın Müslümanı günahlardan temizler. Hak Teâlâ'nın mukaddes zâtına mânen yakınlık peydâ eder. Fakirlerin ihtiyaçlarını azaltmaya çalışmakla onların kalplerini hoş… Devamını oku

GÜNCELLİĞİNİ KAYBETMEYEN FİKİRLERİYLE SULTAN II. ABDÜLHAMİD

Somuncu Baba

Sultan II. Abdülhamid Han¸ eserleri¸ hizmetleri¸ projeleri¸ politikaları ve ilginç düşünceleri ile ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Yaşayan bir siyasi… Devamını oku

ANADOLU'NUN MANEVİ FETHİ VE GÖNÜLLERİN İNŞASI

Somuncu Baba

"Kanunî ve hatta bir cihette Yavuz ve II. Bâyezid devrine kadar uzanan ve Şer‘iye Mahkemeleri'nde şer‘î delil olarak kabul edilen… Devamını oku

NİTELİKLİ İNSAN POTANSİYELİ

Somuncu Baba

Mâna çoktur¸ bir kısmıdır sayılan Cüz' ilimdir yere göğe yayılan Der kapıdır¸ ğar mağara¸ mar yılan Mîr'de¸ mor'da¸ tîr'de¸ yer'de… Devamını oku

EMPATİ

Somuncu Baba

Empati; iletişimi kolaylaştıran¸ güçlendiren ve iletişimin etkili olmasını sağlayan bir öge olarak¸ kişiler arası ilişkilerde önemli bir kavram durumundadır. İletişim… Devamını oku

VARLIĞININ SONU BULUNMAMASI VASFIYLA KÂİNATIN GERÇEK SAHİBİ EL-VÂRİS

Somuncu Baba

El-Vâris¸ Arapça'da “virs (virâset)” kökünden türemiş bir sıfat olarak¸ ölünün malını mülkünü edinmeye hak kazanan kimse demektir. Yüce Allah'ın güzel… Devamını oku

SERHEND VELİLERİ

Somuncu Baba

Abdülehad Serhendî Hazretleri iki defa hacca gitti. Birinci gidişinde babası Muhammed Sa'îd ve amcası Muhammed Ma'sum Hazretleri ile beraberdi ve… Devamını oku

RABBÂNÎ RÜZGÂRININ HASRETİ

Somuncu Baba

Çok tanrılı anlayışın¸ hatta kendi tanrısını var etme tutarsızlığının¸ ‘Kast Sistemi'nin insan ruhunu engizisyon zulmü gibi kuşattığı bir ortamda¸ insana… Devamını oku