ORTAK DEĞERLERİMİZİN DİLİ

Somuncu Baba

Muhsin İlyas Subaşı¸ ömrünü Türk ve İslâm kültürüne vakfetmiş bir edebiyat ve düşünce adamıdır. Çocuk denecek yaşta başladığı yayın ve edebî eser üretim faaliyetlerini¸ önce gazetecilik¸ sonra dergi yöneticiliği ve yayıncılığı arkasından¸ bugün sayısı 30'a dayanan kültür ve edebiyat eserleriyle zenginleştirerek bugünlere getirdi.


Muhsin İlyas Subaşı¸ ömrünü Türk ve İslâm kültürüne vakfetmiş bir edebiyat ve düşünce adamıdır. Çocuk denecek yaşta başladığı yayın ve edebî eser üretim faaliyetlerini¸ önce gazetecilik¸ sonra dergi yöneticiliği ve yayıncılığı arkasından¸ bugün sayısı 30'a dayanan kültür ve edebiyat eserleriyle zenginleştirerek bugünlere getirdi.


Bugüne kadar hakkında çok sayıda üniversitemizde mezuniyet tezine konu edinen Subaşı¸ son olarak Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından doktora teziyle değerlendirildi. Prof. Dr. Erdoğan Erbay¸ doktora öğrencisi Esra Kürüm'e Subaşı'nın edebî şahsiyeti ve eserleri üzerinde çalışmasını tez alanı olarak verirken¸ bunun geç kalınmış bir sorumluluk olduğunu da ifade etmeyi ihmal etmedi. Onun bu görüşünü¸ “ortak değerlerimizin dili Muhsin İlyas Subaşı” adıyla yayına giren kitaba yazdığı ifadelerinde görüyoruz:


Muhsin İlyas Subaşı¸ yirminci asrın yok edici maddî imkânlarına karşı¸ mana ve özü koyarak¸ bir ömür boyu mücadele eden insanlardandır. Bir milletin¸ miras yoluyla devreden¸ dünya ve ahiret ölçülerini¸ hayırlı bir halef sıfatı ve sadakatiyle taşımaya ahdetmiş¸ Hakk'ın has kulu¸ milletin bir ferdidir. Şiirden romana¸ poetikadan şehir monografisine¸ kalem oynattığı her sahada¸ Hakk'ın ve halkın koyduğu düsturu rehber edinmiş¸ hilâf-ı hakikat bir şey söylememeye itina ile bağlı kalmıştır.


Kitap¸ Subaşı ve eserlerine yönelik yapılacak çalışmalar için¸ yerinde ama geç kalmış kalem mahsulüdür. Yine kitap¸ alanla ilgili bitirici ve yok edici değil¸ yüceltici ve yol açıcı bir rehberliği üstlenecek gayretin neticesidir.”


Prof. Dr. Erbay¸ bu eserin Dr. Esra Kürüm'ün bundan sonra ortaya koyacağı edebî ve fikrî emeklerin de habercisi olarak algılanması gerektiğinin altını çizmektedir.


Bu çalışmasıyla Edebiyat Doktoru unvanını alan ve Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'ne Yardımcı Doçent olarak atanan Esra Kürüm de¸ eseri hakkında şunları söylemektedir:


Muhsin İlyas Subaşı¸ sanatçı ve ilim adamının topluma dolayısıyla geleceğe ışık tutması gerektiği inancında olan son dönem sanatçılarımızdandır. Yetiştiği sosyal ve kültürel ortamın etkilerini eserlerine yansıtan Subaşı¸ modernizmin değer yargılarımızı¸ edebiyatımızı ve tarihe bakışımızı yozlaştırmaması için aydının vazifeli olduğu görüşündedir. Globalizmi bir tehlike olarak gören Batılıların değer yargıları çevresinde birleşirken Türklerin değer yargılarını birer birer unutmalarını sorun olarak görmekte çalışmalarını bu sorunun çözümünün hizmetine vermektedir.”


Şiir Vakti Yayınları arasında çıkan kitap 400 sayfadan oluşuyor ve bu hacimli metin içerisinde önce Muhsin İlyas Subaşı'nın biyografisine yer veriliyor. Arkasından da kitabın hemen yarısına yakın kısmında Subaşı'nın şiiri¸ çeşitli konu başlıkları arasında geniş bir inceleme ve yoruma tabi tutuluyor. Şiirden romana¸ şehir monografisinden denemeye¸ Çevre incelemesinden biyografiye¸ çok geniş bir edebiyat yelpazesi içerisinde ortaya koyduğu bütün eserlerinin incelendiği bu çalışma¸ geçmişinde elli yılı aşkın bir gayret ve fikrî disiplinin bulunduğu Muhsin İlyas Subaşı'nı edebiyat dünyasına takdim etmektedir.


“Ortak Değerlerimizin Dili Muhsin İlyas Subaşı” yazarı Dr. Kürüm eserin şu cümlelerle bitirmektedir:


Sonuç olarak¸ Türk edebiyatının son döneminde yetişmiş bir yazar olan Muhsin İlyas Subaşı¸ yazdığı eser ve makalelerle hem Türk edebiyatının gelişmesine¸ hem de toplumun ve gelecek nesillerin bilinçlenmesine hizmet etmeye çalışmaktadır. Geleneği ve geleceği eserlerinin potasında eriterek¸ edebî ve kültürel hayatımıza sunmaktadır. Subaşı¸ bu milleti birlik ve bütünlük içinde geleceğe taşıyacak olanın milli¸ kültürel ve dini değerlere hakkıyla sahip çıkmak olduğu düşüncesi ile eser veren bir aydın ve sanatçıdır. Bu yönüyle Subaşı¸ Mehmet Akif Ersoy ile başlayan milliyetçi muhafazakâr edebiyat anlayışının takipçisi ve bu köklü şiir ve kültürel geleneğin Çağdaş Türk Edebiyatındaki temsilcilerinden birisidir.”


Dergimizin yazarlarından olan Muhsin İlyas Subaşı hakkındaki bu eser internet ortamında satışa sunulmuştur.

Sayfayı Paylaş