DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler


Gönülde doğsa âsâr-ı muhabbet


Anınla yâr olur yâr-ı muhabbet


 


Dilin bir özge hâli kâl olsa


Olursa cümle etvârı muhabbet


 


Başı Arş'a ayağı Kürs'e değer


Kişinin olsa envâr-ı muhabbet


 


Şuhûd-ı dost olur baktıkca her yan


Şu gözde olsa envâr-ı muhabbet


 


Veren cânlar alır cânân yerine


Ezelden böyle pâzâr-ı muhabbet


 


Selâmet kûşesi yokluk evidir


Yok olan var olur varı muhabbet


 


Hulûsî vasl-ı dil-dârı dilersen


Gönülde koyma ağyâr-ı muhabbet

Sayfayı Paylaş